Belcampagne

Samen geven maakt het verschil

Belcampagne

Samen geven maakt het verschil

image belcampagne theologie

Ieder jaar bellen zo'n 50 studenten met alumni van Tilburg University. Niet alleen om te vragen hoe het met hen gaat, maar ook met een verzoek studenten, docenten en onderzoekers van de universiteit te steunen. Dit jaar werd de eerste belcampagne voor de Tilburg School of Catholic Theology gehouden. In de eerste week van juni heeft een team van 9 studenten de alumni telefonisch benaderd. Met deze belcampagne is €6500 gerealiseerd waarmee onder andere beurzen mogelijk zijn gemaakt voor studenten Theologie.

Steun onderwijs en onderzoek

Bijdragen aan een betere samenleving is wat centraal staat bij de faculteit Katholieke Theologie. Vanuit haar opleidingen ontstaan nieuwe priesters, pastoraal werkers, geestelijke verzorgers of docenten godsdienst voor de toekomst. Dit gaat echter verder dan Nederland alleen. In Tilburg wordt namelijk ook een Engelstalige bachelor Theologie aangeboden en zijn er promotieplaatsen voor internationale onderzoekers beschikbaar. Hierdoor kunnen theologiestudenten, hun docenten en onderzoekers bij de faculteit Katholieke Theologie bijdragen aan een betere wereld. Zij kunnen dit niet alleen en hebben uw steun hard nodig. Geef hen die kans. Dit kunt u doen tijdens de belcampagne van het Universiteitsfonds.

Steun beurzen voor studenten

Samen kunnen alumni van de Theologische faculteit heel wat bereiken. Door donaties kunnen getalenteerde internationale studenten de kans krijgen om in Tilburg een opleiding te volgen aan de Faculteit Theologie. Dit is belangrijk, omdat er geen door de Heilige Stoel erkende theologieopleiding is in het buitenland. Door uw gift krijgen deze internationale studenten de kans om de opgedane kennis weer mee terug te nemen naar hun eigen land. Vervolgens kunnen zij deze kennis delen en verspreiden. Uw gift heeft dus niet alleen impact op de internationale studenten, maar ook op hun omgeving.

Bincy en Jeff uit India kregen door de financiële steun van alumni de kans om in Tilburg Theologie te studeren. Lees hieronder hun verhalen.

'Ik droom ervan deze kennis over te brengen'

image bincy

Bincy Thomas Thumpanathu (35) uit India is buitenpromovenda aan de Faculteit Katholieke Theologie dankzij een studiebeurs. “Ik droom ervan om de kennis en ervaring die ik hier opdoe over te brengen op anderen. Terug in India zal ik zo’n 350 studenten van verschillende congregaties begeleiden en hen onderwijzen op het gebied van onderzoeksmethodologie. Ik ben bijzonder blij met de kans om hier te kunnen promoveren. Het is echt een verrijking voor mijn toekomstige carrière en het heeft mijn  theologische inzichten verbreed. Dat komt niet alleen door de schatten van de bibliotheek, maar ook door het verschil tussen het academische niveau hier en in India. De studiebeurs heeft mij ondersteund om hier te kunnen zijn en vreedzaam te kunnen leven.”

'Inzichten vergaren om uitdagingen aan te gaan'

image jeff

Jeff Shawn Jose (32) uit India is buitenpromovendus aan de Faculteit Katholieke Theologie. "Ik ben onder de indruk van de persoonlijke aanmoediging, wetenschappelijke begeleiding en katholieke sfeer die ik aan de faculteit ervaar. Het helpt mij als individu om te wennen aan een nieuwe cultuur, als student om mijn intellectuele horizon te verbreden en als priester om mijn spirituele overtuigingen te verdiepen. Mijn onderzoek gaat over de rol van religie in de publieke ruimte. De inzichten die ik uit dit onderzoek vergaar, helpen mij als priester de uitdagingen aan te gaan in India, dat te maken heeft met opkomend religieus fundamentalisme en minachting voor religie onder jongeren. De seculiere context van Nederland, de nauwgezette academische context van Tilburg University en de christelijke context van de Faculteit Katholieke Theologie, vind ik een perfecte combinatie voor mijn holistische groei."

Uniek in Nederland

De theologische faculteit van Tilburg University verzorgt momenteel de enige wetenschappelijke opleiding tot kerkelijke ambten en diensten in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. De opleiding is erkend door de Heilige Stoel en door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Deze opleiding wordt aangeboden op de vestigingen in Utrecht, het aartsbisdom van Nederland, en op de groene campus in Tilburg. De faculteit leidt studenten op die zich voorbereiden op een kerkelijke, maatschappelijke of wetenschappelijke functie. Centraal staan het geloof, zinvragen en existentiële vragen, onder meer in het parochiepastoraat, de categoriale zielzorg en het onderwijs.

Dank u voor uw steun

Al vele alumni zijn via de belcampagne nauw betrokken bij het onderwijs en onderzoek van de universiteit. Dankzij hun steun zijn beurzen voor verschillende studenten mogelijk gemaakt en hebben docenten en onderzoekers een steuntje in de rug gekregen om hun innovatieve projecten te realiseren. Lees meer over de voorgaande belcampagnes.

Dank u wel voor uw steun aan het Universiteitsfonds. Samen maken we echt een verschil.