Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Belcampagne Law School

We nemen graag contact met u op!

Tilburg Law School heeft van 29 april tot en met 24 mei voor de achtste keer een belcampagne gehouden. Gedurende 3,5 weken hebben studenten gesproken met bijna 1000 alumni en ze de hoogte gesteld van de activiteiten die de faculteit komend jaar organiseert en op welke manier ze betrokken kunnen zijn bij het realiseren van belangrijke projecten van de faculteit. Er zijn heel veel leuke positieve gesprekken gevoerd tussen de studenten en onze alumni.

Er is dit jaar door onze alumni een bedrag van bijna € 70.000 toegezegd aan het Tilburg Law School Fund. Hiermee kunnen we veel bijzondere projecten een kans geven

Hieronder de projecten op een rijtje.

Geef getalenteerde jonge mensen een kans

image belcampagne studenten tls

U kunt een beurs voor een buitenlandse student mogelijk maken zodat diegene in Tilburg kan komen studeren. Dankzij de steun van alumni studeren dit jaar João Paulo Lenardon uit Brazilië en Phuong Nguyen uit Vietnam aan de Law School.Innovatief onderwijs en onderzoek

Tilburg University wil met onderzoek en onderwijs bijdragen aan een betere samenleving. Onze wetenschappers werken aan oplossingen en innovaties voor complexe vraagstukken. We nodigen ook andere kennisinstellingen, bedrijven, overheden en burgers uit om met ons samen te werken. Zo ontstaan er nieuwe inzichten en waardevolle antwoorden. Dat noemen we Social Innovation. Deze oriëntatie vindt u ook terug in ons onderwijs. Als oud-student weet u hoe waardevol dit is. Draag daarom via de belcampagne bij aan ons onderwijs en onderzoek. Ook dit jaar kunt u bijzondere onderzoeken steunen, waaronder dat van Anna Berti Suman naar de mogelijkheden die 'smart' technologieën bieden voor het recht op een schoon milieu.

Steun het Tilburg Law School Fund

Met kleine of grotere giften, kunnen de 14.000 alumni van de rechtenfaculteit samen heel wat bereiken. Stel dat 100 alumni elk 100 euro bijdragen, dan kan een talentvolle internationale student in Tilburg een master komen volgen, krijgt een onderzoeker toegang tot de beste faciliteiten voor een onderzoek of kan een docent een innovatieve onderwijsmethode ontwikkelen.

Met uw bijdrage worden naast beurzen voor studenten verschillende projecten mogelijk gemaakt.

‘Smart’ de mens centraal stellen

image anna berti suman

Een kwart van de sterfte van kinderen onder de vijf jaar wereldwijd is te wijten aan een ongezonde of vervuilde leefomgeving. De steden waarin wij wonen worden steeds meer ‘smart’, maar overheden lijken milieuproblematiek in die steden niet te kunnen oplossen.

Dat moet toch ‘slimmer’ kunnen?

In steeds meer steden wordt data van alle aspecten van de omgeving verzameld. Je hartslag staat op je telefoon, de uitstoot van auto’s en fabrieken wordt gemeten en camera’s registreren hoe we ons verplaatsen in de stad. Kortom, de 'Smart City' weet vrijwel alles over ons en de maatschappij waarin wij leven.

PhD student Anna Berti Suman zet zich in voor het recht op een schoon milieu en ziet de kansen die de data van de 'Smart City' genereert. Deze data kan immers worden ingezet om de leefomgeving en de gezondheid van de bewoners van de ‘Smart City’ te verbeteren. Op die manier kunnen we de milieuvervuiling binnen de perken houden en bewoners van de slimme stad het recht op een schoon milieu geven.

De mens centraal

Maar het is niet alleen aan de overheid om hier wat mee te doen. Anna ziet in de technologische ontwikkelingen een belangrijke rol weggelegd voor de burger. Met je smartphone kun je helpen de juiste informatie bij elkaar te brengen. Informatie waar de overheid vervolgens wat mee kan doen. Door een eenvoudig apparaatje op je telefoon te zetten, meet je bijvoorbeeld de luchtkwaliteit. Via een app kan deze informatie bij de juiste instanties terecht komen. Volgens Anna heeft ieder inwoner het recht om mee te denken en te beslissen over deze data. "Door mensen te betrekken, kun je het gat dichten tussen de 'smart' innovatie van bedrijven en problemen die onze wereld bedreigen, zoals milieuverontreiniging." Als kind zat Anna het liefst te studeren onder een boom in de tuin van haar ouderlijk huis in Rome. De natuur is belangrijk in haar leven en van jongs af aan zet zij zich al in om het milieu te beschermen. Anna gelooft in het recht op een schoon milieu, maar gelooft ook dat iedereen hier zelf een actieve bijdrage aan moet leveren.

Steun dit project

Een pilotonderzoek in Eindhoven heeft al veelbelovende resultaten opgeleverd. Met uw steun kan Anna dit onderzoek uitbreiden naar andere ‘Smart Cities’ en ontdekken hoe burgers een actieve rol kunnen spelen bij het oplossen van de problemen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door PHD-student Anna Berti Suman binnen het Tilburg Institute for Law en Technology and Society (TILT) van Tilburg Law School.

Kennis delen over genocides

image genocides

De Killing Fields in Cambodja laten de sporen zien van het schrikbewind van de Rode Kmer in de jaren 70. Dr. Pauline Aarten en prof. dr. Antony Pemberton van het International Victimology Institute Tilburg, INTERVICT, doen onderzoek naar deze massamoord van meer dan twee miljoen mensen. Dat is bijna de hele bevolking van Brabant.

Met een beter begrip van de gevolgen van deze gruweldaden voor de getroffen bevolking en de rechtssystemen in Cambodja kunnen slachtoffers beter geholpen worden en zal het de bevolking helpen bij de wederopbouw van hun land. Zo bouwen we steeds meer kennis op. Kennis die helaas ook in de toekomst hard nodig zal zijn, gezien de berichten uit Syrië en Zuid-Soedan.

"De beelden van Aleppo in Syrië zullen waarschijnlijk bepalend zijn voor de manier waarop de geschiedenis 2016 herinnert", aldus Dr. Pauline Aarten. "Geweldmisdaden, op kleine en grote schaal, zijn niet uit ons huidig nieuwsbeeld weg te denken. Ze zijn onderdeel van onze geschiedenis en ons collectieve geheugen. Maar waar de focus voornamelijk ligt bij het vinden van rechtvaardigheid in het straffen van daders, moeten we vooral niet de behoeften van slachtoffers vergeten. In zulke landen worden slachtoffers dagelijks geconfronteerd met geweld en ervaren zij vaak verlies: verlies van familieleden en vrienden en het verlies van hun thuis. Hoe kunnen wij hen helpen met het omgaan met zulk verlies?"

Kennis doorgeven

Het onderzoek naar de genocide in Cambodja kan worden uitgevoerd dankzij een VIDI-beurs die is toegekend door de NWO. INTERVICT wil echter nog een stapje verder gaan door onderzoeksresultaten en expertise te delen met academici en mensen die dagelijks met deze slachtoffers werken. "Samen discussieren over de resultaten van het onderzoek moet leiden tot aanbevelingen die direct toegepast kunnen worden de praktijk", aldus Dr. Pauline Aarten.

Met uw steun kan INTERVICT een seminar en een serie workshops organiseren, waar experts uit Cambodja hun ervaringen delen met studenten en academici. "Deze expert meetings zijn belangrijk omdat we dan van elkaar kunnen leren. Zo kunnen we beter begrijpen wat de gevolgen zijn van genocide en samen de positie van slachtoffers versterken. En door studenten hierbij te betrekken, kunnen we bovendien toekomstige victimologen die zich gaan inzetten voor slachtoffers onderwijzen door onze ervaringen en kennis met ze te delen."

INTERVICT

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Dr. Pauline Aarten en prof. dr. Antony Pemberton binnen het onderzoeksinstituut INTERVICT. Dit instituut van Tilburg University doet relevant interdisciplinair onderzoek naar geweldslachtoffers, machtsmisbruik en gruweldaden over de hele wereld, waaronder Rwanda, Liberia en Zuid-Afrika.