Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Belcampagne Outreaching

Outreaching

Het Outreaching Honors programma (Outreaching) is vijf jaar geleden opgericht om ambitieuze studenten een extra uitdaging te bieden naast hun reguliere studie. Elk jaar worden 50 getalenteerde studenten uitgekozen vanwege hun motivatie en studieresultaten om zichzelf te ontwikkelen in een multidisciplinaire, internationale setting. Naast teruggeven aan de maatschappij staan persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal.

Onder het motto “Understanding Society” zijn de studenten van Outreaching programma de brug tussen de universiteit en de maatschappij.

Ga voor meer informatie over Outreaching naar: www.tilburguniversity.edu/outreaching.

Outcalling belactie

De Outcalling belactie heeft als doel alumni nog meer te betrekken bij Tilburg University, in het bijzonder bij de studenten van Outreaching. De relatie tussen alumni en de Outreaching studenten versterkt de band tussen de universiteit en de maatschappij.

De alumni hebben een leidende rol in het bieden van kansen en het begeleiden van Outreaching studenten. De studenten van Outreaching komen graag in contact met deze alumni aangezien zij een enorme bron van kennis en ervaring tot hun beschikking hebben.

In november 2015 belden Outreaching studenten met een aantal Vrienden van Cobbenhagen en andere betrokken alumni. Dit deden zij om ervaringen uit te wisselen en om de alumni om betrokkenheid te vragen. Financiele betrokkenheid, dan wel betrokkenheid in natura, en wordt gebruikt om het Outreaching Honors Programma voort te kunnen zetten. Dit was het tweede jaar dat de Outcalling campagne georganiseerd werd.

Ook dit jaar werd de campagne weer opgezet door studenten van Outreaching. Met vele enthousiaste gesprekken tussen studenten en alumni was ook de tweede belcampagne een groot succes.

Opbrengst belcampagne Outreaching 2017

12 Outreaching studenten hebben in maart twee weken lang (vrijwillig!) gebeld naar alumni. Het doel van deze belcampagne was de huidige donateurs van het programma te bedanken, nieuwe donateurs te werven en een specifieke groep alumni uit te nodigen deel te nemen aan de Deans’ Circle, een fondsenwervend programma voor studiebeurzen. In totaal hebben zij ruim € 17.000,- opgehaald, onder wie 6 leden voor de Deans’ Circle.

Opbrengst belcampagne Outreaching 2015

In totaal hebben alumni ruim € 50.000 euro toegezegd en boden zij 12 stageplaatsen, 3 Masterclasses, 18 Outreaching Labs en 7 coaches voor het programma.

Opbrengst belcampagne Outreaching 2014

Alumni zeiden in 2014 ruim € 30.000 euro toe en boden 27 stageplaatsen, 26 Masterclasses, 11 Outreaching Labs en 5 Coaches voor het programma.

Hieronder een reactie van een van de belstudenten:

Amal Khaddamallah:

“De Outcalling belcampagne heeft mij gemotiveerd. Ik heb geleerd kansen te herkennen in concrete voorbeelden die ik heb gezien binnen de belgroep. Hierdoor weet ik dat ik alles kan! Aan het begin van ’t programma vertelde onze coördinator dat je een geslaagde Outreaching student bent als je tijdens de eindceremonie kan zeggen dat je alles er uit hebt gehaald wat er in zit. Door te bellen met de Vrienden heb ik de gelegenheid gehad om interessante gesprekken te voeren, mijn dankbaarheid te tonen voor de kans die ik bij Outreaching heb gekregen en om mijn netwerk uit te breiden!”