Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Belcampagne School of Social and Behavioral Sciences

De derde belcampagne van School of Social and Behavioral Sciences die gehouden is van 14 januari tot en met 4 februari was weer een groot succes. Er zijn heel veel leuke positieve gesprekken gevoerd tussen de studenten en onze alumni. De oud-studenten spraken met veel enthousiasme over hun studietijd en het was fantastisch te merken dat zoveel alumni hun Alma Mater een warm hart toedragen.

Naast bijdragen in de vorm van stageplaatsen, gastcolleges en medewerking aan het mentorprogramma, hebben alumni gezamenlijk ruim € 67.000 aan financiële steun voor projecten toegezegd. Hiermee kunnen we veel bijzondere projecten een kans geven.

Geef getalenteerde jonge mensen een kans

image munkshur ganbat

U kunt een beurs voor een buitenlandse student mogelijk maken, zodat diegene in Tilburg kan komen studeren. Dit jaar heeft Munkhshur Ganbat (29) uit Mongolië de TSB Alumni Scholarship ontvangen. Munkshur kan dankzij deze beurs de master Human Resource Management aan onze faculteit volgen.


Innovatief onderwijs en onderzoek

Tilburg University wil met onderzoek en onderwijs bijdragen aan een betere samenleving. Onze wetenschappers werken aan oplossingen en innovaties voor complexe vraagstukken. We nodigen ook andere kennisinstellingen, bedrijven, overheden en burgers uit om met ons samen te werken. Zo ontstaan er nieuwe inzichten en waardevolle antwoorden. Dat noemen we Social Innovation. Deze oriëntatie vindt u ook terug in ons onderwijs. Als oud-student weet u hoe waardevol dit is. Draag daarom via de belcampagne bij aan ons onderwijs en onderzoek. Ook dit jaar kunt u drie bijzondere onderzoeken steunen, waaronder dat van Ioana van Deurzen naar de gevolgen van leefomgeving op de gezondheid en opleiding van kinderen.

Steun het TSB Alumni Fund

Samen kunnen de 15.000 alumni van de sociale faculteit heel wat bereiken. Stel dat 100 alumni elk 100 euro bijdragen, dan kan een talentvolle internationale student in Tilburg een master komen volgen, kan een PhD student de juiste faciliteiten benutten voor een onderzoek of kan een docent een innovatieve onderwijsmethode ontwikkelen.

Met uw bijdrage in 2017 worden naast een beurs voor een student de volgende projecten mogelijk gemaakt. 

De invloed van leefomgeving

image leefomgeving

Kinderen uit achtergestelde wijken presteren slechter dan hun leeftijdsgenootjes die opgroeien in betere buurten. Hoe dit precies wordt veroorzaakt, is nog erg onduidelijk, maar stress lijkt een grote rol te spelen. Sociologe Ioana van Deurzen denkt dat het chronisch stressgevoel dat kinderen uit achtergestelde wijken vaak ervaren, hun schoolprestaties en gezondheid beïnvloedt. Angst- of stressreacties van kinderen veroorzaken immers fysiologische veranderingen die de kans op aandoeningen als astma of hoge bloeddruk vergroten. Hun prestaties en welzijn gaat daarmee achteruit. Ioana wil aantonen op welke wijze de leefomgeving van kinderen hun lichaam beïnvloedt en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn voor hun gezondheid en opleiding.

Kennis over de relatie tussen (chronische) stress bij kinderen en hun onderwijsprestaties is beperkt, ondanks dat het bestaan ervan evident lijkt. Het is belangrijk dat we deze problematiek als maatschappij kunnen oplossen en dus invloed kunnen uitoefenen het kinderwelzijn. Daarmee is dit onderzoek van groot belang voor beleidsdoeleinden en een beter begrip van de effecten van chronische stress voor kinderen.

Het onderzoek 'Opgroeien in een achtergestelde buurt. Het effect van chronische stress op gezondheid, cognitie en opleiding.' wordt uitgevoerd door Ioana van Deurzen binnen het Departement Sociologie.


Weerbaarheid van kinderen

Goede cijfers halen, sporten en daarna nog naar muziekles. Het leven van een gemiddelde scholier is lang niet altijd even makkelijk. Stress en overbelasting komen ook in deze groep geregeld voor en dat is voor scholieren die kwetsbaar of snel geprikkeld zijn soms een gevaarlijke combinatie. Kwetsbare kinderen zijn sneller vatbaar voor gedrags- en emotieregulatie in de toekomst.

Psychische problemen voorkomen

image odilia laceulle

Odilia Laceulle wist snel dat haar interesse in dit vakgebied lag. Al tijdens haar researchmaster richtte zij zich op ontwikkelingspsychopathologie, ofwel: de leer naar ontwikkelingen binnen psychische aandoeningen. Ze licht het belang van dit onderzoek toe. "De kindertijd is de periode bij uitstek waarin toekomstige psychische problemen zich lijken te vormen. Het is opmerkelijk dat depressie bijvoorbeeld weinig bestaat bij kinderen en pas in de pubertijd echt opkomt. We betrekken stress, sociale omgeving, school en individuele kenmerken van het kind in dit project. Dit onderzoek brengt daarnaast veel mijn vorige werk en studies samen.”

600 kinderen, 3 jaar lang

Odilia gaat samen met Annemiek Karreman drie jaar lang 600 kinderen volgen. Op verschillende manieren (tests, interviews, vragenlijsten etc.) proberen zij beter te begrijpen hoe veerkracht en andere individuele kenmerken van kinderen, zoals impulsiviteit of snel van slag zijn, bijdragen aan het ontstaan psychische- en gedragsproblemen in de toekomst. "Die kennis over veerkracht en weerbaarheid bij kinderen kunnen we gebruiken om methoden te ontwikkelen waarmee we kunnen voorkomen dat kinderen gedragsproblemen en psychische ziektebeelden ontwikkelen."

Het onderzoek 'Early pathways towards vulnerability and resilience during childhood. A large scale, multi method approach.' wordt uitgevoerd door Odilia Laceulle en Annemiek Karreman voor het Departement Medische & Klinische psychologie.Big data verandert de toekomst

image big data verandert toekomst

Ontwikkelingen binnen Big Data lijken elk jaar prominentere vormen aan te nemen en daarmee kent dit relatief nieuwe fenomeen steeds grotere implicaties voor onze samenleving, zo ook voor organisaties. Joerg Raab en Joan Baaijens gaan de rol die big data vervult onderzoeken om inzicht te krijgen hoe dit organisaties kan gaan veranderen.

Zij willen onderzoeken hoe deze nieuwe technologie invloed uitoefent op onder meer processen en routines binnen organisaties, zoals:

  • Human resource management
  • Marketing
  • Innovatietoepassingen
  • Teamverbanden en hiërarchie

Worden deze processen daadwerkelijk anders van aard en vorm binnen organisaties als Big Data wordt ingezet? Beïnvloedt het wellicht hiërarchie of teamverbanden? En hoe stabiel of transparant moeten
op Big Data gebaseerde methodologieën zijn voor effectieve organisatietoepassingen? Kortom; zij vragen zich af hoe alledaagse structuren en processen binnen (traditionele) organisaties zullen transformeren. Daarvoor kijken ze onder andere naar de big data mogelijkheden van vandaag en de behoefte van organisaties hierin.

Het onderzoek 'Big Data in Organizations' wordt uigevoerd door Joerg Raab en Joan Baaijens binnen het departement Organization Studies.