Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

TSB Alumni Board

Uw bijdrage aan de TSB campagne wordt enorm gewaardeerd

Vele bijdragen maken samen een groot verschil. Tilburg School of Social and Behavioral Sciences wil hier dan ook zorgvuldig mee omgaan. Deze board zal het Faculteitsbestuur adviseren over besteding vanuit het TSB Alumni Fund. Daarnaast is de board ook een sparring partner bij het vormgeven van het alumnibeleid van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.

De TSB Alumni Board heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd bij de beoordeling van de ingediende voorstellen:

  • Het voorstel moet aansluiten bij de leefwereld van alumni en passen bij Understanding Society.
  • De fondsen worden redelijk verdeeld over categorieën waarbij niet verplicht is dat alle categorieën fondsen krijgen.
  • Het voorstel dient duidelijk afgebakend, innovatief en communiceerbaar te zijn.
  • Het voorstel biedt iets extra’s.


Alumni Board TSB

Links achter: Charisse Freese, rechts achter: Werner Ubachs, links midden: Jocelyn Rebbens, rechts midden: Sabine Huijskes, midden: Plamena Uzunova.


Kim Mes

Kim Mes is Alumni Officer Tilburg School of Social and Behavioral Studies en contactpersoon voor de TSB Alumni Board.

Kim Mes