Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Belcampagne TSB 2015

De eerste belcampagne van TSB in het voorjaar van 2015 was een groot succes. Er zijn heel veel leuke positieve gesprekken gevoerd tussen de studenten en onze alumni. De oud-studenten spraken met veel enthousiasme over hun studietijd en het was fantastisch te merken dat zoveel alumni hun Alma Mater een warm hart toedragen.

Naast bijdragen in de vorm van stageplaatsen, gastcolleges en medewerking aan het mentorprogramma, hebben alumni gezamenlijk € 45.000 aan financiële steun voor projecten toegezegd. Hiermee kunnen we veel bijzondere projecten een kans geven.

Leest u hieronder meer over de projecten van de TSB Belcampagne 2015:

Onderzoeksproject: Veerkracht van kinderen van huiselijke geweldplegers versterken

Belcampagne TSB Kinderen

In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 200.000 volwassenen slachtoffer van huiselijk geweld. Kinderen zijn helaas vaak getuige of direct slachtoffer van agressie binnen de huiselijke kring. Deze ervaringen zijn zeer ingrijpend en belemmeren vaak hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Onderzoek laat zien dat deze kinderen een verhoogd risico lopen om later opnieuw slachtoffer te worden, of gewelddadig gedrag overnemen in toekomstige gezins- en partnerrelaties. Deze intergenerationele geweldsspiraal moet in een vroeg stadium worden doorbroken.

Dit onderzoeksproject richt zich daarom op de ontwikkeling en evaluatie van een preventief trainingsprogramma ter versterking van de veerkracht van deze kinderen. Een betere omgang met impulsief gedrag en de daarbij horende emoties en het versterken van cognitieve vaardigheden staan hierbij centraal.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. Jens Henrichs, prof. dr. Stefan Bogaerts en prof. dr. Jaap Denissen (Departement Ontwikkelingspsychologie, TSB) in samenwerking met drs. Jacobien van de Garde van de forensisch-psychologische polikliniek ‘Het DOK’ te Tilburg en Breda.

Update

De onderzoekers zijn inmiddels begonnen met de ontwikkeling van de trainingsmodule om affectieve controle bij kinderen te kunnen trainen. Hiervoor worden computertaken ontwikkeld door SPITS. Bovendien zijn ze begonnen met de inventarisatie bij het DOK hoeveel patiënten voor huiselijk geweld behandeld worden en hoeveel van deze patiënten kinderen hebben.

Onderzoeksproject: hechting en sociale steun bij pasgeborenen

Belcampagne TSB Baby

Het krijgen van een eerste kind is één van de meest bijzondere gebeurtenissen in het leven! Onderzoekers van het project Verwachtend! willen deze bijzondere ervaring gaan volgen. Het doel is het in kaart brengen van de ontwikkeling die kinderen doormaken op het gebied van hechte relaties, en specifiek op het gebied van sociale steun. Het is bekend dat relaties van essentieel belang zijn voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Er is echter nog weinig bekend over de exacte mechanismen die hierbij een rol spelen.

Dit onderzoeksproject probeert deze fysieke en psychologische mechanismen te ontrafelen. Ouders krijgen een smartphone die via een speciale app geluiden van het kindje opneemt. Tevens krijgt de moeder de eerste 6 maanden na de geboorte een soort horloge om, dat onder meer de hartslag meet. Zonder de inzet van deze apparatuur is het onmogelijk dit onderzoek uit te voeren en de prangende onderzoeksvragen te beantwoorden. Uw steun is dus onmisbaar.

Het onderzoek wordt vanuit Tilburg School of Social and Behavioral Sciences uitgevoerd door Marjolein Missler, MSc. Zij is promovenda bij het Departement Ontwikkelingspsychologie.

Update

Het project start binnenkort met de nieuwe apparatuur. Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief van het Verwachtend project, of like de Facebook pagina voor updates.

Voor vragen over de projecten van het TSB Alumni Fund kunt u terecht bij: alumni-tsb@tilburguniversity.edu.