Tilburg Law School

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde in zowel een nationale als een internationale omgeving.

Law Clinic

De Law School Alumniboard is bijzonder gecharmeerd van het concept 'Law Clinic', zoals genoemd in het concept-strategisch plan 2014-2018 van Tilburg Law School. Het departement-overstijgende en verbindende karakter spreekt erg aan. De Alumniboard heeft de Law School Faculty Board daarom voorgesteld vanuit het fonds een bedrag van EUR 15.000 aan te wenden voor Law Clinics. Een groep topstudenten identificeert en bestudeert, onder begeleiding en in samenwerking met een aantal wetenschappers een actueel onderwerp dat vakgroep overstijgend is. De ter beschikking gestelde gelden kunnen gebruikt worden om expertmeetings te organiseren (waar mogelijk met alumni als experts), waarbij studenten, medewerkers en alumni uitgenodigd worden.  Met de resultaten van het onderzoek kan de onderzoekende groep studenten 'de boer op', bijvoorbeeld met een wetsvoorstel naar politici, het organiseren van een congres voor beleidsmakers, of hoger beroep in een bepaalde rechtszaak. De Alumniboard verwacht een rapportage na afronding van de Law Clinic.

Een tweetal Law Clinics hebben plaats gevonden:

Asielzoekers in Malta

In opdracht van Rob Visser van EASO (Executive Director bij European Asylum Support Office) hebben in april 2015 studentvertegenwoordigers van alle juridische masteropleidingen zich gebogen over de asielzoekerproblematiek in Malta. Door uw donatie kon dit team van studenten naar Malta afreizen. Zij hebben bij het European Asylum Support Office een analyse van de huidige situatie gemaakt, waarbij alle aspecten van het recht aan de orde komen, zoals Victimonoly and Criminal Justice, International Business Taxation en Human Rights Law. De Law Clinic stond onder begeleiding van prof.mr.dr. Stavros Zouridis hoogleraar bij Tilburg Law School en is inmiddels afgerond met een rapportage.Data Protection


image law clinic students

Op 4 november 2014 vond de eerste Law Clinic plaats. Jernej Mavric, Kiril Kalev, Sonja Pijnenburg en Anouk de Ruijter waren de eerste studenten van Tilburg Law School die een Law Clinic startten. Het programma geeft ambitieuze studenten de mogelijkheid om praktische ervaring op te doen binnen het werkveld van Law & Technology. Deze eerste Law Clinic was een samenwerking tussen Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) en Louwers IP|Technology Advocaten. Gedurende een maand werkten de studenten een dag per week bij TILT en een dag bij Louwers. Ze werkten aan een praktische opdracht en werden zo begeleid vanuit academisch en praktisch perspectief.

image law clinic wearable

De opdracht waaraan de studenten hebben gewerkt heeft betrekking op zogenaamde 'health and lifestyle monitoring wearables'. Het onderzoek richtte zich op de vijf meest populaire wearables en de manier waarop deze verschillende type data verwerken. Er werd een analyse gemaakt van de algemene termen en voorwaarden van de privacy regels van deze wearables en of deze wel of niet voldoen aan bestaande en voorgestelde EU wetgeving. Meer informatie op de TILT website.