Steun Tilburg University

Tilburg University gaat uitdagingen aan die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Met uw financiële steun kunnen wij nog beter onze ambities waarmaken en net dat stapje extra zetten.

Topsportbeurzen

Sommige studenten leveren topprestaties niet alleen in hun studie, maar ook daarbuiten. Zo zijn we trots op onze topsportstudenten. Tilburg University wil deze studenten graag faciliteren om ook op dat gebied het maximale te kunnen bereiken. Met uw bijdrage kunt u investeren in studenten die ook naast hun studie hoge ogen kunnen gooi.

Topsport verticaal Sjoerd 1

De eerste student die een topsportbeurs mocht ontvangen is VIDAR top-roeier Sjoerd Dijkstra.

Zoals u mogelijk weet, richtten 9 studenten van de Katholieke Hogeschool op 2 oktober 1961 de Tilburgse Studentenroeivereniging VIDAR op. Zo'n 50 jaar later is VIDAR uitgegroeid tot een toonaangevende roeivereniging, die een belangrijke plaats in het studentenleven inneemt. Momenteel is student fiscaal recht Sjoerd Dijkstra een toproeier met Olympische ambitie. Die ambitie kan hij waarmaken met de juiste training en ondersteuning. Het Universiteitsfonds ondersteunt graag studentfaciliteiten die bijdragen aan het zogenoemde extra-curriculaire studentenleven. Voor training en materialen stelt zij EUR 3.000,- beschikbaar.

Januari 2014, bericht van Sjoerd Dijkstra:

"Ik train hard, en weet me gesteund door de Alumni van Tilburg Law School. Natuurlijk ben ik zelf ook donateur geworden van het Tilburg Law School Fund! Anderen moeten net zo'n kans als ik kunnen krijgen."

Na een zomer waarin ik mijn trainingen vanwege overtraindheid (lichamelijke oververmoeidheid) heb moeten staken, ben ik in september vol frisse moed begonnen om weer op niveau te komen. Waar normaal 10-14 keer per week trainen gangbaar is, blijft het voor mij op dit moment beperkt tot 7-9 keer per week trainen om niet in oude fouten te vervallen en mijn lichaam op te branden. Als ik terugkijk op de afgelopen 3 maanden kan ik zeggen dat ik grote stappen heb gemaakt! Ik begin mijn conditie langzaam terug te krijgen en technisch gaat mijn roeien elke week weer wat beter. Ik train nu 5 dagen per week in Amsterdam op de bosbaan mee met het zogenoemde Aegon Nationale Roei Team. Dat is heel inspirerend, omdat je daar samen traint met alle Nederlandse toppers (ook een aantal wereldkampioenen!) De komende tijd zal het gaan winteren in Nederland en zal er voornamelijk aan de conditie moeten worden gewerkt! Ook zal er waarschijnlijk een trainingskamp gaan plaatsvinden in een warmer oord, om toch wat roeihalen te kunnen maken. Een update daarover volgt later.


Sjoerd Dijkstra roeiend