Steun Tilburg University

Tilburg University gaat uitdagingen aan die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Met uw financiële steun kunnen wij nog beter onze ambities waarmaken en net dat stapje extra zetten.

Global denktanks

Een groot deel van de meest significante politieke gebeurtenissen uit de recente geschiedenis zijn niet afkomstig van overheidsinstellingen, universiteiten of bedrijven, maar zijn veroorzaakt door denktanken. Aan het eind van de jaren ‘40 zorgde het Marshall Plan – bedacht door The Committee for Economic Development – voor de wederopbouw van een door oorlog verscheurd Europa. Halverwege het vorige decennium betwistte het Cato Instituut de wetenschappelijke visie op klimaatverandering via de publicatie van een populair boek dat de opwarming van de aarde als een problematische kwestie afwees. Voor beide, totaal verschillende gevallen, ontwikkelde een groep van deskundigen die onderdeel zijn van denktanken, beleid dat op zowel lokaal, als federaal en internationaal bestuur van grote invloed is geweest.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het departement Organization Studies door J.P. Bechara

"Hoewel denktanks aanhoudend en in hoge mate overheidsbeleid bepalen en beïnvloeden, verzanden onderzoekers en academici daarentegen regelmatig in ineffectieve betogen over de waarde van deze organisaties, zonder adequaat te observeren of te meten hoe denktanken – alle denktanks – zich tot elkaar en tot het speelveld daaromheen (de academische wereld, bedrijven, overheid en media) verhouden. Ik streef ernaar om de scope van eerdere studies te verbreden door het gehele werkveld van denktanken te analyseren - om zodoende een diepgaand en genuanceerd beeld te verkrijgen over hoe denktanken en hun beweringen draagvlak verwerven en de publieke opinie, de academische wereld en de openbare orde beïnvloeden."


Of het nu gaat om debatten over de vluchtelingencrisis die Europa momenteel teistert, of om discussies over de wereldwijde klimaatverandering, het doorgronden van de invloed van de wereldwijde denktank-industrie is van belang om voor het eerst inzicht te krijgen in dit wezenlijke onderdeel van het wereldwijde politieke systeem.