Steun Tilburg University

Tilburg University gaat uitdagingen aan die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Met uw financiële steun kunnen wij nog beter onze ambities waarmaken en net dat stapje extra zetten.

INHIBIT

Onderzoeksproject naar de psychobiologie van interpersoonlijke interactie: een benadering van individuele verschillen.

In Nederland hebben meer dan 1 miljoen mensen hart- en vaatziekten. Van deze patiënten heeft 25 tot 50 procent ook psychologische problemen, zoals moeilijk kunnen omgaan met emoties en stress. Het wel of niet uiten van emoties en de omgang met stress lijken een belangrijke rol te spelen in de relatie tussen hart en geest. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de exacte mechanismen zijn die hierbij een rol spelen. Inzicht krijgen in deze mechanismen is van groot belang om interventies te bedenken die zowel lichamelijke als psychologische gezondheid bevorderen bij mensen met hart- en vaatziekten.


Dit onderzoeksproject probeert deze lichamelijke en psychologische mechanismen te ontrafelen. Dit wordt gedaan aan de hand van een vragenlijststudie en twee lab studies die uitgevoerd zullen worden in het GO-LAB van de universiteit.


Dit onderzoek wordt vanuit Tilburg School of Social and Behavioral Science uitgevoerd door Stefanie Duijndam, MSc (promovenda bij het Departement Klinische en Medische Psychologie), onder leiding van dr. Nina Kupper, dr. Annemiek Karreman en prof. dr. Johan Denollet.