Steun Tilburg University

Tilburg University gaat uitdagingen aan die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Met uw financiële steun kunnen wij nog beter onze ambities waarmaken en net dat stapje extra zetten.

Privacy Monitor

Een update over de privacy monitor

De privacy monitor is volop in beweging. Onderdeel van het project is de privacybarometer. Het project is dusdanig opgesteld dat een survey naast in Nederland, ook in de VS uitgezet kan worden. De conceptversie van de survey voor de eerste dataset binnen de monitor is afgelopen jaar uitgezet onder onze studentenpopulatie en hier is data op verkregen. Met die data kon de survey worden bijgesteld. Aankomende zomer hopen we de survey in het najaar in de eerste echte externe ronde via LiSS uit te zetten.

Eindelijk krijgen we daadwerkelijk inzicht in de privacybeleving van de Nederlandse burger!
Drie onderzoeksgroepen (TILT, INTERVICT, Reflect) van Tilburg Law School bundelen hun krachten om langlopend naar privacybeleving te gaan kijken en daarmee een beter inzicht te krijgen in hoe mensen door de jaren heen (anders gaan) denken over hun privacy. De eerste surveyronde wordt naar verwachting eind 2015 gehouden.

Hoe burgers – lopende de jaren – denken over hun veiligheid en de omstandigheden waaronder ze zich al dan niet veilig voelen, is een thema dat zich over relatief veel aandacht mag verheugen. Dit in tegenstelling tot de vraag hoe burgers over hun privacy en het gebruik van hun persoonsgegevens denken. Weliswaar is er nationaal en internationaal onderzoek naar het belang dat burgers aan privacy hechten, maar de studies worden veelal slechts eenmaal uitgevoerd en beperken zich tot specifieke vormen van gegevens- en technologiegebruik. Drie onderzoeksgroepen van Tilburg Law School bundelen nu hun krachten om langlopend naar privacybeleving te gaan kijken en daarmee een beter inzicht te krijgen in hoe mensen door de jaren heen (anders gaan) denken over hun privacy. Zeker nu onze samenleving steeds sterker afhankelijk wordt van gegevensgebruik en Big Data niet meer is weg te denken uit de ambities van zowel bedrijven als overheden, is meer inzicht in de waarde die individuen aan hun privacy hechten van groot belang. Uniek voor het project is dat gebruik wordt gemaakt van het LISS-panel van Tilburg University, waarmee een rijkdom aan aanvullende informatie over de respondenten beschikbaar komt, niet alleen over zaken als inkomenspositie en opleiding, maar ook over hun opvattingen over allerhande andere maatschappelijke kwesties. Prof. Peter van der Velden (INTERVICT), prof. Ruud Muffels (Reflect) en onderzoekers van het Tilburg Institute for Law, Technology en Society (TILT) beogen de survey – genaamd Nationale Privacy Monitor – om het jaar te houden en daarmee voor ons land unieke inzichten te krijgen in burgerpercepties over het gebruik van persoonsgegevens door verschillende type organisaties, voor verschillende doelen (overheid, commerciële online diensten, etc.) en met verschillende technologieën (camera, social media, smartphone). Ook wordt beoogd meer inzicht te krijgen in de mate waarin burgers slachtoffer worden van misbruik van hun persoonsgegevens (identiteitsfraude, cybercrime). De eerste surveyronde wordt naar verwachting eind 2015 gehouden en de resultaten komen beschikbaar voor breed gebruik, zodat ook andere onderzoekers en derden de inzichten kunnen benutten.