Steun Tilburg University

Tilburg University gaat uitdagingen aan die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Met uw financiële steun kunnen wij nog beter onze ambities waarmaken en net dat stapje extra zetten.

Statelessness

De grootste uitdaging voor het oplossen van problemen rond staatloosheid is het gebrek aan data. Het Statelessness Program beoogt dit gat te dichten door het doen van veldwerk, in samenwerking met de VN, lokale overheden en universitaire instellingen. Dit jaar heeft het Statelessness Program de unieke kans om veldwerk in Iran te kunnen uitvoeren o.a. door de recente verkiezing van president Hassan Rouhani. Door de geografische ligging en de specifieke problematiek zal door research in Iran niet alleen inzicht in de situatie in Iran kunnen worden verkregen, maar ook in Irak en Afghanistan (door verwovenheid van deze landen).

September 2014

Met succes heeft van 15 tot 17 september het eerste global forum over statelessness plaats gevonden in Den Haag. Dit driedaagse congres is samen met de UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) georganiseerd. Tijdens dit congres heeft Jason Tucker zijn rapport 'Exploring Statelessness and Nationality in Iran' gepresenteerd. Geïnteresseerd in dit rapport? Bekijk het hier.

September 2013

De alumniboard en de Faculty Board menen dat het Statelessness Program met een eenmalige ondersteuning van zowel de Internship Award als de financiering van het veldwerk in Iran de kans krijgt tot het opbouwen van unieke kennis, kunde en ervaring. Deze kunnen vervolgens gedeeld worden tijdens het eerste Global Forum on Statelessness, in 2014 in Den Haag. Het Statelessness Program organiseert dit forum in samenwerking met de UNHCR. Officials uit de hele wereld zullen het Global Forum in 2014 bezoeken.

Statelessness in Iran

From Jason Tucker, visiting scholar from Bath. Jason works with Tilburg Law School Statelessness Program.

“I would like to take this opportunity to update the Alumni Fund on the progress and current direction of the research which looks to explore statelessness in Iran. The research so far has included a detailed analysis of the Iranian nationality law and a review of the three main identified stateless groups. These are the Faili Kurds who are currently being naturalized back as Iraqi, though some are unable or unwilling to take advantage of this, the Khawari Afghan minority who are having their Iranian birth certificates nullified and finally the children of Iranian women and foreign, unknown or stateless men, who in certain circumstances due to the gender discrimination in the nationality law cannot secure a nationality for their children. While these groups and issues were largely pre identified, interviews have allowed me to draw out a more nuanced understanding of the causes of their statelessness and the consequences. An exciting new aspect of the project in the inclusion of a video element which will take three testimonials, one from each of the stateless communities, and combined with the findings of the research will allow me to make a short video to compliment the report. What I have found surprising is that the Iranian parliament is currently at a crucial stage in trying to address some aspects of statelessness in the country. This means that the research has not only been facilitated by the increased awareness of the issue in the country, but also provides a timely opportunity to provide more information for those currently engaged in these debates. “

Wat Statelessness nog meer is

Staatloosheid, een staat waarin een individu geen legale band van nationaliteit heeft met een land, beïnvloedt de levens van naar schatting 12 miljoen mensen wereldwijd. Oorzaak hiervan is discriminatie op basis van geslacht in nationale wetten, dat nog steeds aanwezig is in 29 landen, waarvan 14 in het Midden-Oosten en Noord Afrika. Een van de meest zorgwekkende vormen van discriminatie op basis van geslacht is wanneer vrouwen hun nationaliteit niet door kunnen geven aan hun kinderen, waar mannen dat wel kunnen. Vaak heeft de stateloosheid van een individu ernstige humanitaire gevolgen die kunnen leiden tot schending van de mensenrechten.

Neem bijvoorbeeld Abier die zelf de Koeweits nationaliteit heeft. Doordat ze getrouwd is met een stateloze man zijn haar vier kinderen staatloos. Ze wilde de kwaliteit van leven van haar kinderen verbeteren door haar huwelijk op te offeren:

"Ik smeekte mijn man van mij te scheiden. Het was de enige manier om de problemen van onze kinderen op te lossen. Hij zei me, ‘Schat, na al deze jaren wil je dat we uit elkaar gaan? Ik kan het niet.’ Zelfs mijn zoon bleef maar vragen om een scheiding."

Velen krijgen door dit uitzichtloze bestaan ook psychologisme problemen zoals een depressie. Een Koeweits moeder vertelt over haar dochter die twee jaar thuis moest wachten zonder iets te doen, voordat een nieuwe wet haar toestond te gaan studeren aan de universiteit:

"Ze heeft twee jaar huilend gewacht. Elke dag deed ze niets anders dan huilen. Ik zweer tot God dat ze niets anders deed dan huilen. Ze wilde verder gaan met studeren, maar ze mocht niet eens werken."

Haar tweede dochter legt uit:

"De situatie verwoest je dromen. Het verwoest hoop. Natuurlijk, emotioneel gezien, is het niet makkelijk."

Kortom, staatloosheid is een wereldwijd probleem dat aandacht verdient.

Meer informatie over het Statelessness Program