Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Internationaal congres: Sakramentsgemeinschaft in der frühen Kirche

Het Centrum voor Patristisch Onderzoek van de Tilburg School of Catholic Theology organiseert samen met de Patristische Arbeitsgemeinschaft Deutschland het internationaal congres: “Sakramentsgemeinschaft in der frühen Kirche”

Dit congres richt zich op iedereen die het belang onderschrijft van een heroriëntatie op het sacrament als basis van de kerk. Voertalen zijn Engels en Duits.

Keynote speakers zijn internationaal erkende autoriteiten als prof. dr. Sible de Blaauw (Nijmegen), prof. dr. Gerard Rouwhorst (Utrecht) en dr. Alistair Stewart (Upton-cum-Chalvey), samen met onderzoekers van het CPO dr. Liuwe H. Westra en dr. Laela Zwollo.

Contact: dr. Liuwe H. Westra, lwestra@tilburguniversity.edu/ 0517-469245
Datum: 2 tot en met 5 januari 2017
Plaats: Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
Prijs: met overnachting: € 280
zonder overnachting (thuis slapen en ontbijten): € 180
Aanmelding: bij voorkeur vóór 18 december 2016
via https://tiu.nu/FruhSakr

Op veel plaatsen heerst een zekere verlegenheid rondom het sacrament. Kerk en geloof kunnen bij velen nog steeds op een bepaalde sympathie rekenen. Geloof en spiritualiteit zijn belangrijk om in deze tijd geestelijk het hoofd boven water te houden, en de kerk is soms bitter nodig om de maatschappij nog enigszins menselijk te houden. Maar het sacrament? Het hoort erbij, maar verder?

De vroege kerk redeneerde volledig andersom. Omdat men het sacrament deelde, was men samen kerk. Het delen van brood en wijn was de grondslag van de community. De gemeenschap met Christus was bepalend voor de spiritualiteit.

Hoe functioneerde deze tafelgemeenschap in de praktijk, zowel plaatselijk als wereldwijd? Hoe verliep de eucharistie concreet, wie namen er deel, wie niet? Welke ontwikkelingen zijn er aan te wijzen? Welke betekenis hechtte men zelf aan de tafelgemeenschap?

Programma

Maandag 2 januari
19.00 uur Aankomst
19.30 uur Welkomsttoespraak door prof. dr. P.J.J. van Geest (TST): De kerkhistorische en kunsthistorische waarde de vroegere abdij Kontakt der Kontinenten
20.00 uur Dr. L.H. Westra (TST): Wie die Sakramentsgemeinschaft in der alten Kirche funktionierte
Dinsdag 3 januari
7.30 uur Liturgische dagopening
8.00 uur Ontbijt
9.00 uur Prof. dr. G.A.M. Rouwhorst (TST): Vom christlichen Symposium zur Eucharistiefeier des vierten Jahrhunderts. Konsequenzen für die Beteiligung von Gemeinschaft und individuellen Gläubigen
10.15 uur Koffie
10.45 uur Dr. Alistair Stewart (Upton-cum-Chalvey): ἐκ Βιῶν εἰς ζωήν: Group Therapy and the Construction of Text and Community in the Church Order Tradition
12.00 uur Lunch
14.30 uur Thee
15.00 uur Dr. Daniel Vaucher (Universiteit Bern): Ubi servi? Die An- resp. Abwesenheit von Sklaven bei Eucharistie und Agapefeier
15.30 uur Dr. Hans van Loon (TST): The Eucharist in Cyril of Alexandria
16.00 uur Posterpresentaties van lopende onderzoeksprojecten
18.00 uur Diner
19.30 uur Presentatie door Ingrid van Neer-Bruggink: geschiedenis en toekomst van de bibliotheek van de Nederlandse Augustijnen
20.15 uur Koffie
20.30 uur Tekstlezingen over Ignatius van Antiochië met prof. dr. Peter-Ben Smit (VU) of Gregorius van Nazianzen met Nadja Heimlicher (Universiteit Bern)
Woensdag 4 januari
7.30 uur Liturgische dagopening
8.00 uur Ontbijt
9.00 uur Prof. dr. Sible de Blaauw (RUN): The Early Christian Altar according to Archaeological and Literary Evidence
10.15 uur Koffie
10.45 uur Dr. L. Zwollo (TST): Christi Tod und Auferstehung als Sakrament in Augustinus De Trinitate: unio mystica zwischen Christus und seine Kirche
12.00 uur Lunch
14.00 uur Excursie naar Amsterdam
18.00 uur Diner met Joris Vercammen, Oud-katholiek Aartsbisschop van Utrecht, en Sjaak van ’t Kruis, beleidssecretaris van de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland
20.00 uur Afsluitende plenaire discussie en planning van de congressen in Kiel 2019 (thema) en 2021 (plaats en thema)
Donderdag 5 januari
7.30 uur Liturgische dagopening
8.00 uur Ontbijt
9.00 uur Afscheid en vertrek

Plaats: Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Wanneer: 02 januari 2017 19:00

Einddatum: 05 januari 2017 08:00