Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Boekpresentatie: De liquidatie van de Kerk

Is religie in westerse samenlevingen aan het uitsterven? Komt individuele spiritualiteit in de plaats van geïnstitutionaliseerde religie? Of is er een terugkeer van religie te verwachten?

In zijn boek The liquidation of the Church uitgegeven bij Routledge dat op 5 oktober om 15.00 uur wordt gepresenteerd in Tilburg, stelt theoloog Kees de Groot dat de hedendaagse ontwikkelingen anders begrepen moeten worden. Er vindt een herverdeling plaats van wat de georganiseerde godsdienst in huis heeft. Zoals failliete bedrijven hun eigendommen in andere handen zien overgaan, verliezen kerken controle over hun bezittingen, initiatieven en activiteiten. Religie overschrijdt de grenzen van parochie en gemeente en verschijnt in andere sociale contexten: in de wereld van vrije tijd, zorg, kunst en cultuur.

Dit boek volgt processen van liquidatie op de voet door een frisse blik te werpen op parochies en kerkelijke bewegingen; mediapastoraat, spirituele centra en geestelijke verzorging; geestelijke gezondheidszorg, musea en theater. Aldus worden nieuwe vragen opgeworpen voor het sociologische en theologische debat over religie in de hedendaagse ‘vloeibare moderniteit’.

Programma 5 oktober

15.00 Welkom

Introductie door Paul van Geest

Reactie van Ernst van den Hemel

Reactie van Annemie Dillen

Reactie van Johan Roeland

Reactie van Peter Achterberg

16.15 Respons door Kees de Groot en aanbieding aan Mgr. Gerard de Korte

Aansluitend borrel en gelegenheid tot aankoop van het boek

Boekpresentatie: De liquidatie van de Kerk

Prof. dr. P.H.J. Achterberg is cultuursocioloog, hoogleraar aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. www.peterachterberg.nl

Prof. dr. A. Dillen is hoogleraar pastoraaltheologie en empirische theologie aan de KU Leuven. Met Stefan Gärtner publiceerde zij Praktische theologie. Verkenningen aan de grens (Lannoo 2015) en met Claire Wolfteich Catholic Approaches in Practical Theology. International and Interdisciplinary Perspectives (Peeters 2016). website

Dr. P.J.J. van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie en vice-decaan onderzoek van de Tilburg School of Catholic Theology.

Dr. C.N. de Groot is socioloog en theoloog en is verbonden aan Tilburg School of Catholic Theology als universitair docent en coördinator van de Master Christianity and Society. www.cndegroot.nl

Dr. E. van den Hemel is religie- en literatuurwetenschapper. Hij was secretaris van een commissie van de KNAW die de bestudering van religie in Nederland onder de loep nam en is verbonden aan het Meertens Instituut waar hij onderzoek doet naar religieus erfgoed. www.vandenhemel.net

Mgr. dr. G.J.N. de Korte is bisschop van ’s-Hertogenbosch en bisschoppelijk referent voor Kerk en Samenleving binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie. www.bisdomdenbosch.nl

Dr. J.H. Roeland is religiesocioloog aan de Vrije Universiteit, met een bijzondere interesse in lived religion, media en populaire cultuur. Zijn huidige onderzoeksproject richt zich op de spiritualiteit van de tuin. www.johanroeland.nl

Kees de Groot, The Liquidation of the Church (Serie: Routledge New Critical Thinking in Religion, Theology and Biblical Studies), Routledge, 2018. 192 bladzijden, 8 illustraties. ISBN (harde kaft) 9781472477866

Het boek kan bij deze gelegenheid met korting worden aangeschaft.

Praktische gegevens

  • Locatie: Campus Tilburg University, Blackbox (Esplanade Building 219)
  • Toegang is gratis, aanmelden via deze link wordt op prijs gesteld.

Wanneer: 05 oktober 2017 15:00

Einddatum: 05 oktober 2017 17:00

Waar: Esplanade building