Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Promotie mw. J. Bai, MA

Titel: The Beauty of God in the Numerical Order
Promotores: prof. dr. G.A.M. Rouwhorst & Revd. prof.dr. D. Jasper


Location: Cobbenhagen building, Auditorium (access via Koopmans building)


Order the PhD thesis

Wanneer: 20 december 2017 14:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University