Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Promotie dhr. drs. J.H.M. Moons

Titel: The Spirit of the Church. A Redaction-Historical and Theological-Historical Analysis of the Pneumatological Renewal in Lumen Gentium
Promotor: prof. dr. H.P.J. Witte
Co-promoter: dr. K Schelkens


Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)


Proefschrift aanvragen


Wanneer: 30 mei 2018 16:00

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University