Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Symposium “The next big thing, will be a lot of small things”

Datum: Donderdag 20 april 2017

Tijdstip: 09:00 - 17:15 uur

Locatie: Aula, Cobbenhagen Building.

Op donderdag 20 april 2017 zal de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking haar derde symposium organiseren. In navolging van de symposia Wetenschap en praktijk: In co-creatie verbonden (2013) en Wetenschap en praktijk: Co-creatie in werking (2015) zal in het komende symposium de volgende stap in kennisontwikkeling en kennisdeling worden belicht vanuit verschillende inhoudelijke thema’s en perspectieven. (Internationale) sprekers op het komende symposium zijn dr. Rachel Perkins (Senior Consultant of Recovery, University of Nottingham en ervaringsdeskundige), drs. Martijn Verbeek (directeur Langdurige Zorg van het Ministerie van VWS) en prof. dr. Petri Embregts (Hoogleraar AWVB). Het symposium is een feestelijke dag waarop onderzoekers, professionals uit de praktijk en het onderwijs, mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten van harte welkom zijn.

Programma

9:00 uur

Binnenkomst en aanmelding

9:30 uur

Opening dagvoorzitter door prof. dr. Dike van de Mheen

9:35 uur

Welkomstwoord door voorzitter AWVB drs. Marc Bindels RC MAC

9:45 uur

Plenaire lezing door dr. Rachel Perkins (Engelstalig)

Senior Consultant, Implementing Recovery through Organisational change (ImROC)

10:45 uur

Korte pauze

11:10 uur

Plenaire lezing door drs. Martijn Verbeek

Directeur Langdurige Zorg bij het Ministerie van VWS

11:40 uur

Plenaire lezing door prof. dr. Petri Embregts

Hoogleraar Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking 

12:30 uur

Lunch

13:45 uur

Parallelsessies ronde 1:

Thema’s: 1) verschillende percepties op het leven van mensen met een verstandelijke beperking; 2) het onderbouwen van good practices; 3) academisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; en 4) bouwen aan een infrastructuur met partners uit onderzoek, praktijk en onderwijs

Voor meer informatie over de parallelsessies zie onderaan de pagina*

15:00 uur

Parallelsessies ronde 2: herhaling van sessies ronde 1

Voor meer informatie over de parallelsessies zie onderaan de pagina*

16:15 uur

Borrel, inclusief uitreiking Anton Došen Scriptieprijs door em. prof. dr. Anton Došen en uitreiking Jan van der Kruis Innovatieprijs door mr. Jan van der Kruis

17:15

Afsluiting

*Bekijk hier de uitgebreide informatie over de parallelsessies >>

Parallelsessie 1: verschillende percepties op het leven van mensen met een verstandelijke beperking

In het vormgeven, uitvoeren en evalueren van zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking staat de cliënt centraal. We kunnen echter vanuit verschillende gezichtspunten kijken naar de mens met een verstandelijke beperking. In deze parallelsessie staan drie onderzoeken centraal die ieder een andere perceptie op de cliënt als uitgangspunt hebben.

De sprekers in deze parallelsessie bieden u zicht op het perspectief van de algemene bevolking, de cliënt zelf en het informele netwerk.

 • Hannah Pelleboer MSc (Dichterbij), Stigma
 • drs. Anne Pier van der Meulen (Elver) in gesprek met Gerben Minkhorst (Elver), Vrijheidsbeperking
 • Sanne Giesbers MSc (Dichterbij), Informele netwerken

 

Parallelsessie 2: Het onderbouwen van good practices                     

De ontwikkeling van ‘good practices´ naar ‘evidence-based practice’ heeft voor zorgorganisaties als doel interventies die in de praktijk zijn ontwikkeld wetenschappelijk te onderbouwen en overdraagbaar te maken. In deze parallelsessie worden aan de hand van drie onderzoeken verschillende fasen in deze ontwikkeling geïllustreerd.

De sprekers in deze parallelsessie deden ervaring op met de totstandkoming, definiëring en/of het overdraagbaar maken van interventies die in de eigen organisatie zijn ontwikkeld.

 • dr. Patrick Theeven (Lunet Zorg), Zicht op Zien
 • Marloes Thalen MSc (Philadelphia), Belevingsgerichte zorg
 • drs. Tess Tournier (ASVZ), Triple C

 

Parallelsessie 3: Academisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking           

Landelijk is er aandacht voor het stimuleren van de continue kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg (Erkenningscommissies, Zorginstituut Nederland). In dit verband wint ook samenwerking tussen wetenschap en praktijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking aan belang. Nieuwe kennis wordt ontwikkeld en bestaande kennis wordt samengebracht om vragen uit de praktijk te beantwoorden.

De sprekers in deze parallelsessie nemen u mee in onderzoeken en activiteiten die de AWVB heeft ontplooid om bestaande kennis toegankelijk te maken.

 • prof. dr. Diana Delnoij (Tranzo/ Zorginstituut Nederland)
 • drs. Marion Kersten (VGN), Kennisdeling en toepassing
 • drs. Cathelijn Oudshoorn (ASVZ), eHealth

 

Parallelsessie 4: Bouwen aan een infrastructuur met partners uit onderzoek, praktijk en onderwijs

Binnen de AWVB wordt met partners uit onderzoek, praktijk en onderwijs samengewerkt met als doel om praktijkrelevante en ervaringskennis te delen. Het bouwen van (nationale) structurele samenwerkingsverbanden staat in deze parallelsessie centraal.

De perspectieven in deze parallelsessie zijn medebepalend voor de bouw van een infrastructuur t.b.v. kennisdeling:

 • Marc Bindels (bestuurder Amarant Groep en voorzitter AWVB) en Luciënne Heerkens (kennismanager AWVB), kennisvalorisatie binnen de AWVB
 • Marrik van Rozendaal MPM (RINO Zuid), Evidence in postmasteronderwijs
 • Marjolein de Leeuw MSc (ROC Tilburg/ Zorgacademie Midden-Brabant), Begeleiderskapitaal


Aanmelden

Deelname aan het symposium is gratis.

Wanneer: 20 april 2017 09:00

Einddatum: 20 april 2017 17:15