Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Symposium: Vierend delen - Delend vieren.

Symposium van het Genootschap voor Liturgiestudies & de Liturgische Kring op 12 oktober 2017 in het Auditorium Museum Catharijneconvent.
Aanmelden: via www.tiu.nu/vierend

Vierend dienen - Dienend vieren - De uitdagende verhouding tussen liturgie en diaconie

Liturgie en diaconie worden door veel christenen als min of meer gescheiden werelden beleefd. Liturgie wordt gevierd in het kerkgebouw en in eerste instantie geassocieerd met spiritualiteit, gebed, ritueel en symboliek. Bij diaconie denken velen aan activiteiten die plaatsvinden buiten het kerkgebouw, in de samenleving. Liturgie lijkt meer gericht op de ‘binnenwereld’, diaconie op de ‘buitenwereld’.

De scheiding tussen liturgie en diaconie veronderstelt een problematische theologische visie die een scheiding aanbrengt tussen kerk en wereld, tussen sacraal en profaan, tussen God en mens. Deze visie doet echter geen recht aan de onlosmakelijke samenhang tussen liturgie en diaconie. De kernmomenten van de christelijke liturgie, de viering van de Maaltijd van de Heer, de lezing en de uitleg van de Schriften en het bidden voor kerk én wereld, hebben implicaties voor de betrokkenheid van de christenen op de samenleving en omgekeerd wordt de zorg van de christen voor de naaste en de schepping gevoed door de ontmoeting van God en mens zoals die op een bijzondere manier gestalte krijgt in de liturgie.

De centrale vraag van het symposium is: welke onderlinge relaties zijn er tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, tussen liturgie en diaconie? Hoe kan de samenhang tussen deze kerntaken van de kerk duidelijker zichtbaar worden gemaakt en op een concrete wijze vorm krijgen? Het symposium verkent wat er gaande is op het vlak van diaconie en hoe deze activiteiten hun invloed hebben op de liturgie, en andersom: hoe kan datgene wat in de liturgie gebeurt, uitmonden in en uitstralen naar diaconale activiteiten?

Programma

9.30 Binnenkomst met koffie en thee.
10.00 Opening en welkom. Prof. dr. Gerard Rouwhorst
10.15 Actuele ontwikkelingen in het diaconaat
Prof.dr. Herman Noordegraaf, Bijzonder hoogleraar voor de diaconie, Protestantse Theologische Universiteit
11.00 Pauze
11.15 De onopgeefbare band van liturgie en diaconie
Prof.dr. Gerard Rouwhorst, Emeritus hoogleraar Liturgiewetenschap Tilburg School of Catholic Theology
12.00 Allen delen één brood. Sociale dimensies van vroegchristelijke maaltijden
Jonathan Pater, PhD onderzoeker Tilburg School of Catholic Theology
12.45 Lunch
14.00 Eerste reeks van parallelle workshops
1. ‘De plaats waar recht wordt gedaan’. Liedboek 2013 nr. 999
Andries Govaart, liturgist / tekstschrijver
2. Bidden helpt: diaconie bij wijze van gebed
Ds. Henk Gols, predikant te Nijmegen, voorzitter Liturgische Kring
3. Leven op de Oudezijds. Vieren en diaconie
Ds. Rosaliene Israel, Communitaire gemeenschap Oudezijds 100
14.45 Pauze
15.00 Tweede reeks van parallelle workshops
4. Liturgie en diaconie in het straatpastoraat
Luc Tanja, straatpastor, Amsterdam
5. Het gebed van Sant’Egidio
Drs. Colm Dekker, Gemeenschap van Sant’Egidio, Amsterdam
6. Vieren van gemeenschap wereldwijd: Liturgie als missionaire inspiratiepraktijk
Drs. René Grotenhuis, voormalig directeur Cordaid
15.45 Plenaire uitwisseling
16.30 Slotwoord & sluiting

Praktische informatie

Vierend dienen - Dienend vieren. De uitdagende verhouding tussen liturgie en diaconie

Dit symposium wordt georganiseerd door het Genootschap voor Liturgiestudie en de Liturgische Kring, in samenwerking met Luce, instelling voor valorisatie en postinitieel onderwijs van de Tilburg School of Catholic Theology.

Locatie

het Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

Kosten

€30 per persoon (inclusief lunch), leden van het Genootschap voor Liturgiestudie: €20.

Aanmelden

via www.tiu.nu/vierend

Meer informatie

via de webpagina van Luce, www.luce.nl.

Wanneer: 12 oktober 2017 10:00

Einddatum: 12 oktober 2017 16:30