Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Boekpresentatie Rudi te Velde

Thomas van Aquino: Over het zijnde en het wezen. Filosofie voor Theologen.

Filosofie voor Theologen

Zolang de theologie van Thomas van Aquino in de belangstelling van theologen staat, is het belangrijk serieuze aandacht te blijven schenken aan zijn filosofie, met name aan de methode van filosofische analyse die aan zijn theologie ten grondslag ligt. Zonder filosofie vaart de theologie niet wel. Op deze boekpresentatie wordt een nieuwe vertaling plus commentaar van Thomas’ werk ‘Over het zijnde en het wezen’ (De ente et essentia) gepresenteerd. Dit werk heeft in de traditie altijd een grote populariteit genoten als een geschikte introductie tot Thomas’ filosofie. Het geeft een goede indruk van de manier waarop hij de grondbegrippen van ons denken van de werkelijkheid analyseert en verheldert, en natuurlijk ook hoe God, uitgaande van deze grondbegrippen, gedacht moet worden.

Theologen, filosofen en andere belangstellenden zijn van harte welkom!

Graag voor 24 november aanmelden.

Meer informatie.


Wanneer: 01 december 2017 14:00

Einddatum: 01 december 2017 16:45