Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Program conference Labour mobility and migration: Migrants and local labour markets

  Program

  • 10.00h: Welcome
  • 10.15h: Key-note Regine Paul, Harvard University “The political economy of mobility and labour migration in Europe
  • 10.45h: Key-note Vasiliki Kokkori, member of the Cabinet of Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, Ms Marianne Thyssen “EU policies to support labour market integration of refugees” (in English)
  • 11.15h: discussion
  • 11.30 -12.30h: parallel sessions
   • A. Position of migrant workers at the low end of the labour market (in English)
    Migrant workers, both EU nationals and third country nationals, at the low end of the labour market are often confronted with precarious working circumstances, ranging from bad employment to exploitation. This session elucidates the practices in which migrant workers are subjected to abuse and exploitative practices.
    Moderator: Conny Rijken (Tilburg University)
    Speakers: Eline Willemsen (FAIRWORK) “FairWork's experiences with assisting EU labour migrants working in the Netherlands
    Imke van Gardingen (FNV) “The position of migrant workers and the role of the trade union
   • B. Rol en betekenis van arbeidsbemiddeling: Positie en gedrag werkgever (in Dutch)
    Deze sessie belicht de rol van uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars- en adviseurs bij de werving van Europese arbeidsmigranten en het toekennen en garanderen van arbeidsrechten aan hen.
    Moderator: Ronald Dekker (Tilburg University)
    Speakers: Jan Cremers (Tilburg University) "Living and working conditions of migrant workers - Who cares?"
    Frank van Gool (OTTO Workforce)
  • 12.30 – 13.30h: lunch
  • 13.30 – 14.15h: Intermezzo: Integratie via de arbeidsmarkt: de rol van de overheid (in Dutch)
   • Speakers: Mark Roscam Abbing (head Integration Ministry of Social Affairs and Employment)
    Discussant: Hans Siebers (researcher cultural diversity, Tilburg University)
  • 14.15 - 15.30h: parallel sessions
   • C. Position of third country nationals: seasonal workers, asylum seekers and undocumented (in English)
    Based on empirical research in the Netherland and Sweden the position of seasonal workers and undocumented migrants at the labour market will be addressed. The limited and conditional access to the labour market of asylum seekers and how this interplays with their position on the labour market will be discussed.
    Moderator: Tesseltje de Lange (University of Amsterdam)
    Speakers: Margarite Zoeteweij-Turhan (Fribourg University) “The seasonal workers directive:  circular migration or vicious circle?
    Lisa Berntsen (Tilburg University) “The socio-economic and rights position of undocumented migrants in the Netherlands
   • D. Strijd tegen schijnconstructies; perspectief van de werkgever/arbeidsvraag (in Dutch)
    De mogelijkheden binnen het Europees juridisch raamwerk worden vaak aangewend om arbeidsrechtelijke garanties te omzeilen bij grensoverschrijdende arbeid, met als doel winst te maximaliseren. Deze sessie belicht hoe verschillende actoren de strijd aangaan tegen dergelijke praktijken.
    Moderator: Mijke Houwerzijl (Tilburg University)
    Speakers: Katrin McGauran (SOMO) “The role of recruitment agencies and artificial legal arrangements in labour exploitation”
    Hilaire Willems (Labour Inspectorate Belgium) “Detachering, schijnconstructies en uitbuiting van werknemers: de multidisciplinaire aanpak door de Belgische overheid gefileerd
  • 15.30- 16.30: round table debate and book presentation
  • 16.30: drinks