Understanding Society

Tilburg University staat al meer dan tachtig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist in mens- en maatschappijwetenschappen en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

Klankbordgroep TEP: ‘Tilburg University heeft TiU shaped teachers nodig om TiU shaped studenten op te kunnen leiden.’

Op 10 oktober kwam de klankbordgroep Tilburg Educational Profile (TEP) voor de eerste keer bij elkaar. De groep, bestaande uit alumni, docenten, studenten, kwamen samen om TEP tegen het licht te houden. De deelnemers brachten waardevolle inzichten naar voren. Hieronder zijn beknopt de belangrijkste punten beschreven.

Bevindingen


  • Een nieuw onderwijsprofiel moet voldoen aan verschillende zaken. De opleidingen moeten ervoor zorgen dat het over een brede educatieve basis beschikt voor de student. Het hoger onderwijs onderscheidt zich immers door het begrijpen en inzichtelijk maken van complexe (maatschappelijke) vraagstukken. Bovenal moet zij ten alle tijden haar kwaliteit verzekeren.
  • De universiteit moet invulling geven aan het nieuwe onderwijsprofiel door in overeenstemming met haar identiteit, geschiedenis en ‘legacy’ te handelen. Deze komt voort uit het gedachtegoed van Cobbenhagen.
  • Om studenten op te leiden tot een TiU shaped professional (T-shaped professional + karakter) moet Tilburg University óók veel aandacht uit laten gaan naar de TiU shaped teacher. Enkel met een docent die deze visie zoveel mogelijk weerspiegelt kan een TiU shaped professional worden opgeleid.
  • Kleinschalig onderwijs is een van de speerpunten van het nieuwe onderwijsprofiel. Men zal er daarom extra goed voor moeten waken dat door de groeidoelstellingen van Tilburg University naar 20.000 studenten het intieme karakter van de campus niet onder spanning komt te staan. Deze studentengroei kan druk uitoefenen op de kleinschaligheid waarin men beoogt het onderwijs vorm te geven.
  • Studenten zouden een gevoel van eenheid moeten ervaren op Tilburg University. Daar kunnen studie- en studentenverenigingen aan bijdragen.
  • Binnen het onderwijsprofiel moet de nadruk liggen op het doen. Men moet actief aan de slag met ethische vraagstukken die gebaseerd zijn op waargebeurde casussen. Daarbij is persoonlijk contact en begeleiding door de docent onmisbaar. Zelfreflectie door de student is bovendien vereist ter bewustwording van zijn eigen (toekomstige) maatschappelijke rol.
  • Om de juiste beslissingen te kunnen maken in een complexe wereld is een ethisch normbesef vereist. Studenten moeten geactiveerd, geïnspireerd en soms gedwongen worden die te ontwikkelen, zodat zij daadwerkelijk betrokken raken met de stof en daarmee een goed karakter aanleren. Het streven moet bekwame, bewuste karaktervorming zijn, waarin men het juiste doet, zelfs als dat niet in dank wordt afgenomen of überhaupt wordt opgemerkt.

Deelnemers van de klankbordgroep: Huub Dekkers, (CINOP | CINOP Global | ECBO), Erik Koster (AKD), Lenie van Lieverloo (KPC Groep), Diogo Pereira Dias Nunes (Philips Lighting), Mireille ten Wolde (YOBZ), Lina Segers (Asset), Stijn de Kort (Magister JFT), Sander Jacobs (Student Assessor MT TSB), Geert van Boxtel (TSB), Gerwin van der Laan (TiSEM/UCT), Carel van Wijk (TSH), Inge van de Ven (TSH), Dries Deweer (TSH), Stefan Gärtner (TST), Annemeike Tan (projectgroep TEP), Jens Thomaes (projectgroep TEP), Hein Coppes (projectgroep TEP), Gerard van Assem (projectgroep TEP).

klankbordgroep TEP