Administratie en geld

Betalingsproblemen collegegeld of premastervergoeding

Stornering

Zorg dat je voldoende geld op je rekening hebt wanneer de collegegeld- of premastervergoedingincasso plaats vindt. De incassodata vind je op de website. Wanneer je onvoldoende geld op je rekening hebt, kan er niet worden geïncasseerd (stornering) en heb je dus niet voldaan aan je betalingsverplichting. Bij een mislukte incasso (storno) stuurt de universiteit je een bericht over je betalingsachterstand. Deze betalingsherinnering wordt verstuurd met AcceptEmail.

Je moet het verschuldigde bedrag zelf overmaken. daarvoor kun je gebruik maken van de link die in AcceptEmail is opgenomen. De universiteit kan een gestorneerde incasso niet opnieuw uitvoeren. De incasso’s worden pas hervat als al het achterstallige collegegeld/vergoeding is betaald.

Consequenties

Als je niet op tijd betaald word je uitgeschreven per de 1e van de maand na de vervaldag. Je mag dan geen onderwijs meer volgen en tentamens afleggen en je hebt geen recht meer op studiefinanciering en/of OV-kaart. Daarnaast word je niet meer in de gelegenheid gesteld om in termijnen te betalen of gebruik te maken van automatische incasso mogelijkheden om je collegegeld of vergoeding te voldoen. Zie art. 7.2 van de Regeling Inschrijving en Collegegeld. Vanaf dan geldt voor jou dat je het volledige collegegeld of de volledige vergoeding in één keer zelf over moet maken. Maak daartoe gebruik van de betaalgegevens die je vindt onder ‘Zelf overmaken’.

Een andere consequentie is dat je, na de vervaldatum, incassokosten verschuldigd bent (inclusief B.T.W.). Als je definitief uitgeschreven bent, ben je nog wel het resterende collegegeld of vergoeding verschuldigd over de periode dat je ingeschreven hebt gestaan. Als je dit bedrag niet betaalt, wordt de vordering uit handen gegeven aan de deurwaarder. De daarbij komende kosten worden dan op jou verhaald.

Betalingsachterstand door bijzondere omstandigheden

Wanneer je ziet aankomen dat je door bijzondere omstandigheden niet in staat bent om de termijn betalingen volgens schema te voldoen kan er in sommige gevallen een betalingsovereenkomst worden afgesproken.

Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan overmacht, bijvoorbeeld door ziekte of bijzondere familieomstandigheden. Financiële problemen zijn géén bijzondere omstandigheden. Wanneer je wil studeren, weet je van te voren dat je daar geld voor opzij moet leggen. Studeren kost nu eenmaal geld. Reken er niet op dat wanneer je met onvoldoende geld begint, je tijdens je studie wel de kans zult krijgen om genoeg geld bij elkaar te verdienen, dat lukt vrijwel niemand. Uitschrijven en eerst voldoende geld verdienen is dan je enige optie.

Bij de Student Desk kun je informeren of je in aanmerking kunt komen voor een betalingsregeling. Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, dan wordt er een afspraak met een studentendecaan voor je gemaakt. Omdat je de omstandigheden schriftelijk moet kunnen aantonen, neem je bij die afspraak de bewijsstukken mee. Houd rekening met enige wachttijd.

Wanneer de studentendecaan een positief advies afgeeft, dan wordt door het Registration Office een betalingsovereenkomst met je afgesloten. Voorwaarde is dat het collegegeld of premastervergoeding van het betreffende studiejaar uiterlijk op 1 juli moet zijn betaald.

Uitschrijving en blokkering faciliteiten bij betalingsachterstand

Als je niet tijdig de achterstallige termijn betaalt, word je uitgeschreven. Je mag dan geen onderwijs meer volgen en tentamens afleggen, je hebt geen toegang meer tot je webmail, blackboard en andere faciliteiten en je hebt geen recht meer op studiefinanciering en OV-kaart.

Wanneer je eenmaal wegens een betaalachterstand bent uitgeschreven, kun je slechts opnieuw worden ingeschreven wanneer je de achterstallige termijnen plús de rest van het collegegeld of premastervergoeding voor het lopende studiejaar hebt betaald. De collegejaren daarna mag je bovendien niet meer in termijnen betalen, maar moet je het collegegeld of premastervergoeding in één keer betalen. Zie artikel 7.2 in de Regeling Inschrijving en collegegeld.

Eenmaal uitgeschreven is het NIET meer mogelijk een betalingsregeling te treffen.