Administratie en geld

Instellingstarieven (tabel 1a)

NB: gebruik deze tabellen alleen voor de tarieven in 2016-17. De prognoses voor de latere jaren zijn achterhaald. Kijk hier voor actuele tarieven 2017-18 en prognoses voor 2018-19 en verder