Administratie en geld

Inschrijven

Tilburg University is blij dat je (opnieuw) voor deze universiteit hebt gekozen en heet je van harte welkom. Voordat je aan je studie kunt beginnen moet je eerst worden ingeschreven, ieder collegejaar opnieuw.

Met ingang van het collegejaar 2018-2019 gaat het inschrijven voor onderwijs, tentamens en het raadplegen van je rooster via OSIRIS Student, de Onderwijscatalogus en MyTimetable.

In onderstaand schema zie je wanneer voor jouw faculteit het inschrijven voor onderwijs opent. Zet deze datum alvast in je agenda. De inschrijftermijnen voor tentamens starten later. Je ontvangt hierover apart een bericht.

Tilburg School of Economics and Management 14 augustus: Bachelor, pre-master en convenant studenten (vanaf 09.00 uur) Master studenten (vanaf 10:00 uur)
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences & Tilburg School of Humanities and Digital Sciences 20 augustus (vanaf 09.00 uur)

Kies hieronder welke situatie op jou van toepassing is en volg de bijbehorende inschrijfprocedure.

Inschrijven voor onderwijs

Bachelor- of (pre)Masteropleiding