Administratie en geld

Betaalwijze

Op dit moment heb je nog niet aan je betalingsverplichting voldaan. Tilburg University hanteert verschillende betaalwijzen. Doe de online 'Betaalwijze-check' en zie welke betaalwijze voor jou van toepassing is.

Je hebt in Studielink nog niet bevestigd dat je via een digitale machtiging wilt betalen of via de onderwijsinstelling je betaling wilt regelen omdat je geen SEPA bankrekening bezit. Voor collegejaar 2018-2019 is dit mogelijk vanaf medio juni 2018. Mogelijk heb je je collegegeld of vergoeding reeds volledig overgemaakt naar de bankrekening van Tilburg University. De betaling is in dat geval nog niet administratief verwerkt; dit gebeurt voor collegejaar 2018-2019 vanaf medio juni 2018.

Actie student:

Log in op je Studielink-account en voer je betaalgegevens ten behoeve van een digitale machtiging in of indien je een niet SEPA bankrekening hebt, dat je de betaling via de onderwijsinstelling regelt.

In geval van vragen kun je contact op nemen met de  Student Desk.