Administratie en geld

Hogerejaarsverzoek geaccepteerd

Je hebt via Studielink een inschrijfverzoek voor een hoger leerjaar ingediend. De Faculteit moet hiertoe nog toestemming verlenen. De toestemming is reeds automatisch voor je aangevraagd naar aanleiding van je aanmelding in Studielink.

De faculteit moet het akkoord voor het instromen in een hoger leerjaar aan de Student Administration nog doorgeven.

Voor informatie kun je contact opnemen met de Student Desk.