Administratie en geld

Incassomachtiging afgegeven

Je hebt in Studielink je betaal/bankgegevens ingevuld ten behoeve van een digitale machtiging. Je hebt echter nog niet de digitale machtiging via Studielink bevestigd.

Dit actiepunt verdwijnt automatisch van je lijst indien je:

  • In Studielink je betaalgegevens ten behoeve van een digitale machtiging afgeeft of aangeeft de betaling te regelen via de onderwijsinstelling;
  • Je het totale verschuldigde collegegeld/vergoeding hebt overgemaakt naar de rekening van Tilburg University en deze administratief verwerkt is.

Actie student:

Log in op je Studielink-account en bevestig je digitale machtiging.