Administratie en geld

Vooropleiding toelatinggevend geverifieerd

Afgeronde Nederlandse vooropleidingen worden automatisch uitgewisseld mits deze (reeds) zijn geregistreerd in het diplomaregister van duo. Indien je je vooropleiding hebt afgerond en je diploma is geregistreerd in het diplomaregister, zal dit openstaande actiepunt mogelijk vanzelf verdwijnen. Het kan echter zijn dat we de (aanvullende) gegevens van je nodig hebben om te kunnen voldoen aan dit actiepunt. Een toelatinggevende vooropleiding zal moeten worden geverifieerd alvorens je inschrijving bij de universiteit kan worden afgerond.   Buitenlandse vooropleidingen worden niet opgenomen in het diplomaregister er zal moeten worden geverifieerd alvorens je inschrijving bij de universiteit kan worden afgerond.

Bacheloropleiding op grond van een Nederlandse vooropleiding

Inschrijving voor een bacheloropleiding op grond van een Nederlandse vooropleiding

Indien het actiepunt “vooropleiding toelatinggevend” openstaat is de in Studielink opgegeven vooropleiding nog niet toelatinggevend en zijn er aanvullende gegevens van je nodig hebben om te kunnen voldoen aan dit actiepunt.

Mogelijk is je reeds afgeronde vooropleiding nog niet centraal geregistreerd en dien je voor het tijdig kunnen afronden van je inschrijving, een originele afstudeerverklaring, diploma en of cijferlijst in te leveren.

Bij Economische bachelor opleidingen kan het zijn dat je (geverifieerde) vooropleiding niet voldoet aan de wiskunde-eis. Meer informatie hierover lees je bij de opleidingstoelatingseisen van je opleiding. Voor vragen kun je terecht bij de Student Desk. Mogelijk blijft dit actiepunt open staan omdat er nog niet is geverifieerd of aan de desbetreffende wiskunde eis is gedaan in geval van een aanmelding voor een Economische bachelor opleiding.

Actie student:

Lever een kopie in van het diploma, cijferlijst en/of certificaat (in geval van een Economische bacheloropleiding om te voldoen aan de betreffende wiskunde eis), dat toelating geeft tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld bij Studielink.

Als dit een vwo-diploma is dan moet je tegelijk een kopie van je cijferlijst inleveren. Als je het diploma wel hebt behaald maar het is nog niet uitgereikt, vraag dan een originele afstudeerverklaring aan bij de onderwijsinstelling waar je de vooropleiding hebt gevolgd.

Let op: een kopie van een afstudeerverklaring voldoet niet.

 

Hoe/waar:

Deponeer de kopie(ën) diploma en evt. cijferlijst of de originele afstudeerverklaring in de brievenbus voor de ingang van de Student Desk. (route 14, A301). Opsturen mag ook, naar: Tilburg University, Student Administration, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg.

Bacheloropleiding op grond van een buitenlandse vooropleiding.

Inschrijving voor een bacheloropleiding op grond van een buitenlandse vooropleiding.

Indien het actiepunt “vooropleiding toelatinggevend ”openstaat, moet er mogelijk nog een beschikking van het College van Bestuur worden afgegeven waaruit blijkt dat je bent toegelaten. Deze beschikking wordt afgegeven nadat je de aanmeldprocedure hebt afgerond en je voldoet aan alle toelatingseisen.

Als voldaan is aan alle (aanvullende) toelatingseisen zal de Student Administration ervoor zorgen dat een beschikking wordt afgegeven. Dit actiepunt verdwijnt dan automatisch van je lijst.

Actie student:

Check of je de aanmeldprocedure correct en volledig hebt doorlopen. Heb je hier vragen over neem dan contact op met de admission officer van je faculteit. Heb je alles gedaan wat je moet doen dan hoef je verder geen actie te ondernemen.

Premaster op grond van een Nederlandse of buitenlandse vooropleiding

Inschrijving voor een premasterprogramma op grond van een Nederlandse of buitenlandse vooropleiding

Mogelijk de een toelatingsbeschikking door de faculteit nog niet is afgegeven waaruit blijkt dat je bent toegelaten. Deze beschikking wordt afgegeven nadat je de aanmeldprocedure hebt afgerond en je voldoet aan alle toelatingseisen.

Als voldaan is aan alle (aanvullende) toelatingseisen zal de faculteit ervoor zorgen dat een toelatingsbeschikking wordt afgegeven. Dit actiepunt verdwijnt dan automatisch van je lijst.

Actie student:

Check of je de aanmeldprocedure correct en volledig hebt doorlopen. Heb je hier vragen over neem dan contact op met de admission officer van je faculteit. Heb je alles gedaan wat je moet doen dan hoef je verder geen actie te ondernemen.

Master op grond van een Nederlandse of buitenlandse vooropleiding

Inschrijving voor een masterprogramma op grond van een Nederlandse of buitenlandse vooropleiding

Mogelijk de een toelatingsbeschikking door de faculteit nog niet is afgegeven waaruit blijkt dat je bent toegelaten. Deze beschikking wordt afgegeven nadat je de aanmeldprocedure hebt afgerond en je voldoet aan alle toelatingseisen.

Als voldaan is aan alle (aanvullende) toelatingseisen zal de faculteit ervoor zorgen dat een toelatingsbeschikking wordt afgegeven. Dit actiepunt verdwijnt dan automatisch van je lijst.

Actie student:

Check of je de aanmeldprocedure correct en volledig hebt doorlopen. Heb je hier vragen over neem dan contact op met de admission officer van je faculteit. Heb je alles gedaan wat je moet doen dan hoef je verder geen actie te ondernemen.