Administratie en geld

Toelatingsbeschikking

I. Master aanmelding

Om te kunnen worden ingeschreven voor een master programma bij Tilburg University moet je voldoen aan de toelatingseis(en). De faculteit stelt vast of je aan de toelatingseisen voldoet. De faculteit moet nog doorgeven aan de Student Administration dat je voldoet aan de toelatingseisen. Voor informatie kun je contact opnemen met de Student Desk.

Actie student:

  • Sta je momenteel ingeschreven voor een opleiding aan Tilburg University, dan hoef je in principe geen actie te ondernemen.
  • Sta je momenteel niet ingeschreven voor een opleiding aan Tilburg University, check dan of je de toelatingsprocedure correct en volledig hebt doorlopen. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de faculteit via de Student Desk.

Ben je al in het bezit van een definitieve toelatingsbrief, dan kun/mag je een kopie van deze brief bij de Student Desk bezorgen. Je versnelt hiermee de inschrijvingsprocedure. Let op: een voorlopige toelatingsbrief volstaat niet!

Hoe/waar:

Deponeer de kopie in de brievenbus voor de ingang van de Student Desk (route 14, A301). Opsturen of een scan mailen via het webformulier van de Student Desk mag ook. Postadres: Tilburg University, Student Administration, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

II. Premaster aanmelding

Om te kunnen worden ingeschreven voor een premasterprogramma bij Tilburg University moet je voldoen aan de toelatingseis(en). De faculteit stelt vast of je aan de toelatingseisen voldoet. De faculteit moet nog doorgeven aan de Student Administration dat je voldoet aan de toelatingseisen. Neem voor meer informatie contact op de met de Student Desk.

Actie student:

Check of je de toelatingsprocedure correct en volledig hebt doorlopen. Heb je hier vragen over neem dan contact op met de faculteit via de Student Desk.
Heb je alles gedaan wat je moet doen dan hoef je verder geen actie te ondernemen.

Echter, als je al in het bezit bent van een definitieve toelatingsbrief dan kun/mag je een kopie van deze brief bij de Student Desk bezorgen. Je versnelt hiermee de inschrijvingsprocedure. Let op: een voorlopige toelatingsbrief volstaat niet!

Hoe/waar:

Deponeer de kopie in de brievenbus voor de ingang van de Student Desk (route 14, A301). Opsturen of een scan mailen via het webformulier van de Student Desk mag ook. Postadres: Tilburg University, Student Administration, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg