Administratie en geld

Toelatingsverzoek premaster Economics and Management

Most courses in these premasters are taught in DUTCH:

PM Accountancy

PM Finance

PM Fiscale Economie / IBT

PM Information Management

PM International Management

PM Marketing Management

PM Marketing Analytics

PM Strategic Management

PM Supply Chain Management

Deadline aanmelding Premaster: Vóór 1 augustus 2018 moet je een toelatingsverzoek bij TiSEM indienen.

De hbo premasters van Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) vormen de schakel tussen economisch gerelateerde hbo bachelors en onze universitaire masters. Een premaster programma van TiSEM heeft een omvang van 30 studiepunten en duurt één semester. De premasters starten in september en lopen tot januari. Na een succesvolle afronding, én als je voldaan hebt aan de Engelse taal-eis, ben je toelaatbaar tot de aansluitende master in februari.*

* M.u.v. de master in Finance en International Business Taxation / track International Business Tax Economics, deze starten uitsluitend in september.

Het premasterprogramma bestaande uit 5 vakken dient binnen de gestelde termijn voltooid te zijn.

Termijn behalen Premaster
Het HBO-Pre-masterprogramma van 30 ECTS dient binnen een semester te zijn afgerond, gerekend vanaf de eerste inschrijving. In het eerste jaar van inschrijving dien je alle vijf vakken van het programma behaald te hebben om te kunnen instromen in de aansluitende master opleiding. Voldoe je hier niet aan mag je niet meer voor dezelfde of een andere TiSEM hbo-premaster inschrijven.

Of je toelaatbaar bent tot een van de premaster programma’s is afhankelijk van je hbo-opleiding. Toelating is alleen mogelijk op basis van een afgeronde 4-jarige hbo-opleiding met een omvang van minimaal 240 credits.

Let op voor de premaster International Management is een GMAT vereist;

GMAT for the Hbo Premaster International Management

Submitting a GMAT score is mandatory for students with a Dutch Hbo bachelor who apply for the

 • Hbo premaster International Management
 • Hbo premaster International Management for International students

What is the GMAT?
The Graduate Management Admissions Test (GMAT) is a test used by business schools all around the world. The GMAT is a standardized test that measures elemental verbal, mathematical and analytical skills. The test is seen as a good predictor for future academic performance. The GMAT is offered only in the English language.
For more information about GMAT, check out and sign up for the test at www.mba.com. Please note that it takes about twenty days for TiSEM to receive your official score. For information on requesting additional time for a disability, eg dyslexia contact the GMAT test center. Keep in mind that this is a very strict and prolonged procedure. You can take the  GMAT once every sixteen calendar days and up to five times a year. While doing the GMAT, at the start declare that Tilburg University is allowed to receive your score. You will be responsible for the cost of GMAT which amounts to approximately US$ 250.00.

The minimum required score is 600 
If you do not submit a sufficient and valid GMAT score your application will not be assessed.

Deadline
The GMAT has to be available to Tilburg University before September 1.

Toelatingsprocedure

Doorloop de volgende stappen:

1. Geeft mijn hbo-opleiding toegang tot een van de (pre)masters?

Controleer in het hbo toelatingsoverzicht of en zo ja voor welke (pre)mastertrajecten je toelaatbaar bent. Als je met jouw opleiding niet toelaatbaar bent, ga dan naar stap 2. Studenten die wél toelaatbaar zijn volgen de onderstaande procedure:

Voorlopige toelating

 1. Schrijf je tijdig in op Studielink.
  Dien een toelatingsverzoek in vóór 1 augustus via het digitale aanmeldingsformulier.

 2. Je ontvangt direct op het door jouw ingevulde mail adres een voorlopige (conditionele) toelating en informatie over de aan te leveren documenten en de te volgen procedure. Mocht je binnen 5 minuten geen bevestigingsmail hebben ontvangen, dan is je verzoek niet goed gegaan en moet je dit opnieuw indienen.

Definitieve toelating

Om definitief toegelaten te worden moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een gewaarmerkte kopie van jouw hbo-diploma, een originele afstudeerverklaring of een uittreksel uit het diplomaregister van DUO dient per post voor 1 september ingeleverd te zijn. Je kunt deze documenten opsturen of afgeven bij het Secretariaat van het Education Support Team van TiSEM, Prisma Building, begane grond (achter het restaurant), P 1.02. Jouw document moet uiterlijk op 31 augustus gedateerd zijn als je per september wilt starten

Engelse taal*

De masteropleidingen zijn geheel of gedeeltelijk Engelstalig. Beheersing van de Engelse taal is daarom een vereiste voor toelating tot de master (dus niet voor de premaster). Dat je de Engelse taal in voldoende mate beheerst kun je op een aantal manieren aantonen.

*Let op: dit geldt niet voor de master Fiscale Economie.

2. Mijn hbo-opleiding geeft geen toegang tot een premaster

Jouw hbo-opleiding vormt helaas geen goede basis voor een TiSEM premaster. De kloof tussen jouw opleiding en de master is zo groot dat deze met een premaster niet overbrugd kan worden
De toelatingscommissie heeft jouw hbo-opleiding getoetst op basis van een aantal criteria. De belangrijkste redenen waarom je met deze hbo-opleiding niet toelaatbaar bent hebben te maken met een of meer van de volgende zaken:

 • Te geringe economische basis heeft (Accounting & Finance & Marketing & Organisatie)
 • Weinig individuele en schriftelijke op theorie gerichte tentamens
 • Onvoldoende wiskunde en statistiek
 • Veel nadruk op praktijk, minder op theorie
 • Onderwijs en toetsing veelal d.m.v. groeps- en projectopdrachten
 • Weinig individuele en schriftelijke op theorie gerichte tentamens

Indien je met je hbo-opleiding niet toelaatbaar bent is er geen enkele mogelijkheid om alsnog toegelaten te worden. Dus ook niet als je extra cursussen of vakken hebt gevolgd. Toelating is alleen mogelijk op basis van een geheel afgeronde en relevante Hbo-opleiding.

Een alternatief is een van de bachelors aan Tilburg School of Economics and Management, met mogelijke vrijstellingen. Na afronding van de bachelor is instroom in een groot aantal masterprogramma's direct mogelijk. Voor meer informatie over mogelijke vrijstellingen kun je contact opnemen met de opleidingscoördinator. Bedenk wel dat deze bachelor dan gezien wordt als een tweede bachelor (ook na een hbo-bachelor).

3. Mijn hbo-opleiding is niet opgenomen in de hbo-toelatingsoverzichten

De hbo-opleiding die jij hebt gevolgd is nog niet getoetst door de toelatingscommissie. Je kunt uitsluitend online een toelatingsverzoek indienen via het digitale aanmeldingsformulier.

Kies bij de vraag Opleiding de optie Staat niet in deze lijst. Vervolgens vul je de exacte naam van jouw hbo-opleiding in, zoals deze op jouw diploma wordt weergegeven. Je ontvangt direct een mail met informatie over de vervolgstappen

Na ongeveer drie weken krijg je schriftelijk te horen of je al dan niet toelaatbaar bent en word je geïnformeerd over het eventuele vervolg van de aanmeldingsprocedure.

Premaster andere Nederlandse universiteit

Heb je een premaster van een andere Nederlandse universiteit en wil je instromen in een master van Tilburg University? Kijk dan eerst in het hbo toelatingsoverzicht of de hbo-opleiding die je voor je premaster behaald hebt toegang geeft tot de master die je wilt gaan volgen. Als jouw hbo-opleiding hier tussen staat, kun je een toelatingsverzoek indienen. Bekijk de voorwaarden en de procedure.