Administratie en geld

1 februari regel voor Eerstejaars

De 1-februari regel kan gevolgen hebben voor je studieschuld (alleen bij studenten die een aanvullende beurs ontvangen) en voor het bindend studieadvies (BSA).

Als je met je studie wil stoppen en zeker weet dat je nooit meer wil gaan studeren, zeg je studiefinanciering dan vóór 1 februari op (en meld je OV-chipkaart af). Als dit de eerste studie in het hoger onderwijs is waarvoor je studiefinanciering ontvangt, en je hebt de afgelopen maanden een aanvullende beurs ontvangen, dan hoef je die niet meer terug te betalen als je vóór 1 februari je studie én je studiefinanciering hebt stopgezet. De lening die je hebt ontvangen moet je altijd terugbetalen.

Wanneer je later in het jaar besluit alsnog te onderbreken, dan kun je natuurlijk ook op dat moment je studiefinanciering stopzetten. De maanden die je al gehad hebt, worden afgetrokken van het totaal van de zeven jaar studiefinanciering waar je recht op hebt. Voor je studieschuld maakt het niet uit of je voor of na 1 februari stopt.

Wanneer je je opleiding beëindigt vóór 1 februari, ontvang je geen BSA en kun je het volgende studiejaar opnieuw beginnen, ongeacht het aantal behaalde studiepunten. 

De spelregels 

  • Meld je af bij Studielink, uiterlijk per 1 februari. Je krijgt geen bindend studieadvies (BSA).

  • Zeg je studiefinanciering op met ingang van de datum waarop je uitgeschreven wordt, maar het mag ook eerder. De einddatum is altijd de laatste dag van een maand. Je krijgt een deel van je collegegeld terug.

  • Wanneer je je studiefinanciering per 1 februari stopzet (los van de datum waarop je je al dan niet uitschrijft aan de universiteit): de aanvullende beurs die je tot februari hebt ontvangen, is geen lening, maar wordt meteen omgezet in een gift.

  • Wanneer je ophoudt met je studie en aansluitend (in hetzelfde collegejaar) doorgaat met een andere opleiding in het hoger onderwijs, hoef je je studiefinanciering niet op te zeggen. Geef wel je nieuwe studiegegevens door. Haal bij de Student Desk een bewijs van betaald collegegeld. Daarmee kun je je zonder opnieuw collegegeld te betalen, inschrijven bij de andere opleiding. Wanneer je in termijnen betaalt, worden de overige termijnen wel door Tilburg University afgeschreven, maar je betaalt dan niets aan je nieuwe opleiding.

  • Als je je studiefinanciering stopzet, moet je ook je OV-chipkaart afmelden uiterlijk op de vijfde werkdag na de datum waarop je je studiefinanciering hebt opgezegd. Iedere halve maand te laat afmelden kost € 97,-.

  • Als je een andere studie wilt gaan doen, bereid je daar dan goed op voor! Ieder semester wordt de workshop Studiekeuzecheck enkele keren gegeven.