Administratie en geld

Basisbeginselen studiefinanciering

Iedereen met een Nederlandse nationaliteit (of daaraan gelijkgesteld) en jonger dan 30 jaar heeft recht op studiefinanciering voor een erkende voltijds opleiding volgens de formule C+3. Deeltijdstudenten en contractcursisten zijn uitgesloten. C staat voor de cursusduur van een HBO-bachelor óf een WO-bachelor plus master. Voor de meeste opleidingen aan Tilburg University is dat dus vier jaar (bachelor 3 jaar = master 1 jaar = 4) + 3 jaar.

Voor de onderzoeksmasters is dat vijf plus drie jaar (bachelor 3 jaar = master 2 jaar = 5) + 3), en voor de theologie masters kan dat zelfs zes jaar zijn (bachelor 3 jaar = master 3 jaar = 6) + 3.

Gedurende de 'C' (cursusduur) ontvang je een basisbeurs oftewel voorwaardelijke lening (ook wel prestatiebeurs genoemd). Gedurende de drie jaar daarna kun je lenen.

In schema:
HBO bachelor WO bachelor + WO master
Cursusduur 'C' 4 3 + 1,2 of 3
Basisbeurs 4 4, 5 of 6
Lening 3 3
Totaal Studiefinanciering 7 7, 8 of 9
OV kaart 5 5, 6 of 7

Wanneer je kort vóór je dertigste voor het eerst studiefinanciering aanvraagt, kun je na je dertigste studiefinanciering blijven ontvangen voor dezelfde opleiding, zolang je die ononderbroken voortzet. Na onderbreking of verandering van opleiding, vervalt je recht op studiefinanciering.

Gedurende de ‘C’ heb je recht op prestatielening; de drie jaar daarna kun je lenen plus gebruik van de OV-chipkaart.

Wanneer het leenstelsel  wordt ingevoerd, verandert de systematiek zoals hierboven beschreven, niet. Wat er verandert is dat de basisbeurs (voorwaardelijke lening) een basislening wordt. Deze lening moet je dus altijd terugbetalen, ook als je tijdig je diploma haalt.

Diplomatermijn:

De basisbeurs die je ontvangt voor de cursusduur, is een voorwaardelijke oftewel prestatielening. Zodra je afstudeert wordt die lening in een gift omgezet en de rente kwijtgescholden. De termijn om af te studeren ligt op 10 jaar, gerekend vanaf je eerste aanvraag studiefinanciering. Studeer je na deze datum af, dan moet je alles terugbetalen. Deze diplomatermijn kan eventueel verlengd worden als je door bijzondere omstandigheden niet op tijd kunt afstuderen.

Na afloop van de basisbeurs kun je nog drie jaar lenen. Die periode is voor iedereen maximaal drie jaar, ongeacht hoe lang de opleiding duurt.

Overigens kun je ook al tijdens de eerste vier jaar extra geld bij lenen (rentedragende lening), maar dat moet je altijd terugbetalen. De aanvullende beurs die je misschien krijgt wanneer je ouders niet kunnen bijdragen, wordt wel weer omgezet in een gift wanneer je afstudeert.

Voorbeelden:

  • Iemand die in het HBO al vier jaar studiefinanciering heeft verbruikt, heeft voor een (pre) master aan een universiteit nog slechts maximaal drie jaar leenrecht.
  • Iemand die na zijn bachelordiploma ophoudt en geen masterdiploma meer haalt, krijgt maar drie jaar omgezet in een gift (C=3).
  • Iemand die zes jaar over zijn vierjarige studie (bachelor en master) doet, moet uiteindelijk twee van de zes jaar studiefinanciering terugbetalen.

Wanneer het leenstelsel  wordt ingevoerd, bestaat het beursgedeelte dat wordt omgezet in een gift na het behalen van je diploma binnen de diplomatermijn, uit de aanvullende beurs en de ‘reisvoorziening’ (OV-kaart). Voor studenten die geen aanvullende beurs hebben ontvangen is de diplomatermijn alleen nog van belang voor zover het de kosten van de OV-kaart betreft.

Reizen met de OV-chipkaart


Het studentenreisproduct dat je op je OV-chipkaart kunt laden is onderdeel van de studiefinanciering. Met ingang van 1 januari 2013 is het recht om met de studenten OV-chipkaart te reizen beperkt tot de periode prestatiebeurs plus één jaar.


Voorbeelden:

  • HBO bachelor: 4 jaar prestatiebeurs plus één jaar = vijf jaar recht op OV
  • WO bachelor plus master van 60 ects: 4 jaar prestatiebeurs plus één jaar = vijf jaar recht op OV
  • WO bachelor plus master van 120 ects: 5 jaar prestatiebeurs plus één jaar = zes jaar recht op OV.
  • WO bachelor plus master van 180 ects: 6 jaar prestatiebeurs plus één jaar = zeven jaar recht op OV

De studenten OV-chipkaart is onderdeel van de prestatiebeurs. Dat wil zeggen wanneer je geen diploma hoger onderwijs haalt binnen tien jaar na de start van de studiefinanciering, je ook de OV-kaart moet terugbetalen. Zodra je een diploma gehaald hebt, is de OV-kaart de resterende tijd een gift.

Afmelden studentenreisproduct

Vanaf het moment dat je geen recht meer hebt op studiefinanciering vervalt ook het recht op de studenten OV-chipkaart. Je moet het studentenreisproduct uiterlijk op de vijfde werkdag van de maand waarin je geen recht op studiefinanciering meer hebt afmelden. Doe je dat niet dan wordt voor elke halve maand dat het studentenreisproduct onrechtmatig op je OV-chipkaart staat € 97,- in rekening gebracht.

Zie verder:

Geen studentenreisproduct meer?


Binnen drie maanden na het afmelden van je studentenreisproduct, kun je bij de NS met €50 korting één van de NS-abonnementen aanvragen. Er zijn abonnementen voor af- of uitgestudeerden en voor studenten die nog studeren maar geen recht op een studentenreisproduct meer hebben.


Zie verder: NS: uitgestudeerd?

Stuur door

Wat is de uitkomst van tien plus één

Mail ons / reageer

Heb je een vraag over de inhoud van deze pagina?

Of wellicht een algemene vraag of een vraag of opmerking over de website?

Stel hem via dit formulier en je ontvangt zeker een reactie.

Wat is de uitkomst van tien plus één

Geef een numerieke waarde op