Adviseurs en begeleiding

Adviseurs en begeleiders

 • Onderwijscoördinatoren
  Iedere opleiding heeft een onderwijscoördinator die alles weet van het onderwijsprogramma, het rooster, de faculteit etc. Voor je studieplanning, inhalen van colleges of tentamens bij ziekte, kiezen van specialisaties en keuzevakken, etc. kun je bij de onderwijscoördinator terecht
 • Studentendecaan
  Een studentendecaan informeert en adviseert over alle problemen waar je tijdens je studie mee te maken kunt krijgen. De studentendecaan lost het probleem niet op. Hij of zij kan wel adviseren, bemiddelen en/of doorverwijzen.
 • Mentorprogramma
  geeft bachelor- en masterstudenten de kans om vragen over opleiding of toekomstige carrière te stellen en te leren van ervaringen van alumni. Deze alumni helpen op informele manier met oriëntatie op de arbeidsmarkt en studie.
 • Studentenpsychologen
  Een studentenpsycholoog biedt kortdurende, doelgerichte hulp bij studie- en studeerproblemen en persoonlijke problemen.
 • Studentenpastors
  Bij de studentenpastors kun je terecht met persoonlijke levensvragen, existentiële vragen, vragen die blijk geven van een verlangen te ontdekken wat goed leven is en hoe je dat vorm kunt geven.
 • Studiekeuze- en loopbaanadviseurs
  De studiekeuze- en loopbaanadviseurs van Student Career Services begeleiden je bij beslissingen over de studie die je gekozen hebt, stages, solliciteren en de arbeidsmarkt. 
 • Topsportcoördinator
  Voor topsporters biedt de universiteit extra studiebegeleiding, huisvesting en eventueel financiële compensatie voor door de topsport opgelopen studievertraging. Neem hiervoor contact op met de topsportcoördinator.
 • Vertrouwenspersoon
  De vertrouwenspersonen kunnen helpen bij het oplossen van problemen en conflicten. Zij zijn er in principe voor iedereen die op de universiteit te maken heeft met ongewenst gedrag.

Aanvullende informatie per faculteit