Adviseurs en begeleiding

Studiebegeleiding en -advies Law

TLS Kennisbank Ask Law School

Ask Law School is de website waar je als eerste naar toe kunt met vragen over je studie en studiegerelateerde zaken. Hier vind je belangrijke praktische informatie en waar je precies terecht kun voor welk soort vragen en problemen.

Tilburg Law School Study Trail

De studiebegeleiding in het eerste jaar is intensief. Onderdeel van het Tilburg Law School Study Trail is het studentenvolgsysteem. De docentmentor houdt samen met de onderwijscoördinator en de studentmentor je studievoortgang in het eerste jaar in de gaten. Tegenvallende resultaten kunnen aanleiding geven tot een oproep voor een gesprek met je mentor of onderwijscoördinator. Deze gesprekken zullen er dan op gericht zijn om studievertraging zoveel mogelijk te beperken.

Meer studiebegeleiding en - advies