Adviseurs en begeleiding

Studentendecanen

Een studentendecaan informeert en adviseert je bij alle problemen waar je tijdens je studie mee te maken kunt krijgen. De studentendecaan lost het probleem niet op, dat zal je zelf moeten doen. Hij of zij kan wel adviseren, bemiddelen en/of doorverwijzen naar andere hulp- of dienstverleners of instanties. Ook als er iets aan de hand is zonder precies te weten hoe of wat kan het vaak zinvol zijn om daarover een gesprek aan te gaan met een relatieve buitenstaander. Inzicht krijgen in een problematische situatie werkt verhelderend. Alles wat je met de studentendecaan bespreekt is vertrouwelijk.

Wat kun je met de studentendecaan bespreken?

De studentendecaan is er niet alleen voor studenten met wie het niet goed gaat. Wanneer je meerdere studies wil combineren of naast je studie extra activiteiten wil ondernemen, dan kun je met de studentendecaan bespreken hoe je dit moet aanpakken. 

Beslissingen die je ten aanzien van je studie neemt kunnen vergaande (financiële) consequenties hebben. De studentendecaan kan je daarover informeren. Wanneer je studievertraging oploopt of op gaat lopen, is het belangrijk dat zo snel mogelijk bij een van de studentendecanen te melden.

Een verzoek om financiële ondersteuning of medewerking aan een verzoek voorziening prestatiebeurs (DUO) kan alleen in behandeling worden genomen als je bijzondere omstandigheden waardoor je vertraging oploopt/opgelopen hebt, tijdig bij een studentendecaan gemeld hebt.

De studentendecaan is er niet voor

 • Inhoudelijke informatie over je eigen opleiding (keuzevakken, extra tentamens, collegerooster, herkansingen, studieplanning, vrijstellingen, stages). Ga hiervoor naar de studieadviseur van je eigen opleiding.
 • (Onderdelen van) studieprogramma's in het buitenland. Ga hiervoor naar de internationaliseringscoördinator van je eigen opleiding.

Dus voor meer studie gerelateerde vragen over bijvoorbeeld onderwijsprogramma's, roosters, tentamens, etc. neem je contact op met de onderwijscoördinator.

Contactmogelijkheden

Voor je per mail een vraag stelt, kijk dan eerst of het antwoord te vinden is via Ask Student Desk of op de website.

Vragen aan de studentendecaan kun je mailen naar studentendecaan@tilburguniversity.edu. Vermeld altijd je anr in je mail.

Gebruik dit adres niet voor het maken van afspraken.

Telefonisch spreekuur korte vragen

Gebruik voor korte vragen het telefonisch spreekuur.

Let op: omdat de telefonie via internet loopt, hoor je geen ingesprekstoon meer. Wel wordt je telefoonnummer zichtbaar. Bel daarom maar één keer en als je geen gehoor krijgt, bel dan niet steeds opnieuw. Je wordt zo snel mogelijk teruggebeld, tijdens of vlak na het spreekuur.

 • Maandagmiddag tussen 15.00 - 16.00 uur op tel. 013 - 466 2845
 • Woensdagmiddag tussen 14.00 - 15.00 uur op tel. 013 - 466 8240
 • Donderdagochtend tussen 10.00 - 11.00 uur op tel. 013 - 466 2838

Een afspraak maken

Het maakt niet uit met welke studentendecaan je een afspraak maakt, je kunt met iedere studentendecaan alles bespreken.

Persoonlijk gesprek

Een afspraak voor een persoonlijk gesprek maak je alleen via de Student Desk.

Vervolgafspraak

Studenten die al een keer eerder bij een studentendecaan zijn geweest, worden verzocht nog geen vervolgafspraak te plannen, maar eerst te mailen naar studentendecaan@tilburguniversity.edu

Inloopspreekuur

Iedere dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur is er een inloopspreekuur bij de Student Desk (A301, route 14). Door omstandigheden is er dinsdag 17 januari geen inloopspreekuur.

Let op! Er kunnen per keer maximaal 6 studenten deelnemen aan dit spreekuur. Je kunt bij de start van het spreekuur inschrijven door je naam te noteren op het aanmeldformulier. Het principe geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het aanmeldformulier ligt klaar op de hoek van de grote tafel in de Student Desk. Na de inschrijving kun je plaatsnemen aan de grote tafel en word je opgeroepen in volgorde van binnenkomst (in kamer A304). Je hoeft geen nummertje te trekken. En dan nog een tip: als je op tijd aanwezig bent heb je de meeste kans dat je die dag kunt deelnemen aan het spreekuur.

De studentendecanen

De studentendecanen zijn:

 • Dorine Roestenberg
  Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 13.30 uur en iedere woensdag van 13.00-18.00 uur
 • Femke Willekens
  Aanwezig: maandag hele dag en dinsdag tot en met vrijdag tot 14.00 uur

Beoordeling studentendecanen

 • Heb je een gesprek gehad met een studentendecaan?
 • Hoe verliep dat gesprek? Ben je tevreden of ontevreden?
 • Heb je suggesties voor de dienstverlening of werkwijze of andere opmerkingen?

Laat het ons weten via het evaluatieformulier, zodat we studenten in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn.

Het formulier kan desgewenst volledig anoniem worden ingevuld. Wel moet je inloggen om het te kunnen invullen. Dit omdat we uiteraard alleen reacties van Tilburg University-studenten willen horen.