Adviseurs en begeleiding

Studentenpastoraat Tilburg

Actueel

 • Elke donderdag (behalve op 18 en 25 april) om 18.30 uur: ‘Maranatha-avond’, een culturele avond die we beginnen met een maaltijd. Meld je aan middels een e-mail naar maranathaevening@gmail.com
 • Zaterdag 6 april:CobbenhagenAvond. Samen kijken en luisteren naar een uitvoering van het Stabat Mater van Antonin Dvorak. Meer informatie op www.cobbenhagenavonden.nl
 • Vrijdag 3 tot zondag 5 mei: korte vakantie in Altenberg, Duitsland. Thema: ‘The Human Convenience of Faith’. Schrijf je hier in: tinyurl.com/altenberg19

GOEDE WEEK & PASEN 2019 op MARANATHA

Van 13 t/m 27 april zijn er alleen de volgende activiteiten (de vieringen zijn in het Engels, tenzij anders aangegeven):

Zondag 14 april, Palmzondag

17.00 Eucharistieviering met palmprocessie

Maandag 15 april, 17.30 eucharistieviering in het Nederlands

Dinsdag 16 april, 17.30 eucharistieviering

Woensdag 17 april – géén eucharistieviering

Witte Donderdag 18 april (vanaf 14.30) & Goede Vrijdag 19 april (vanaf 11.00):

It is possible to live like Jesus: Goede Week met Gemeenschap en Bevrijding’

Opgave (tot 15 april): tinyurl.com/holyweek2019

Donderdag 18 april, Witte Donderdag

19.00 Avondmis na afloop: stille aanbidding                                     

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag

14.00 Kruisweg op de campus (vertrek vanaf Maranatha)

17.00 Viering van het Lijden van de Heer

Zaterdag 20 april, Paasnacht

21.30 Paaswake met volwassenendoop

Zondag 21 april, Pasen

17.00 International Student Mass

 

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten van het studentenpastoraat? Word dan lid van Facebookgroep ‘Tilburg University Chaplaincy’!

Wat is de zin van alles? Waar doe je het uiteindelijk allemaal voor? De ander en de samenleving begrijpen kan alleen als jouw eigen leven, in al zijn aspecten, als 'jij' – wie en wat je bent, niet enkel je functioneren en resultaten – serieus genomen wordt.

Het studentenpastoraat draagt bij aan het leven van de Tilburgse universitaire gemeenschap niet zozeer door het over ‘andere dingen’ te hebben, maar door bij en in alles wat ons overkomt en wat we doen (gebeurtenissen, studie, werk, relaties) de zinvraag mee te nemen en aan het woord te laten komen.

Het studentenpastoraat van Tilburg University biedt daar ruimte en tijd voor.


(Inloop)spreekuur

Even met de pastor praten. Over belangrijke kwesties (rouw, vreugde, identiteit, eenzaamheid) of voor een kop koffie. Elke woensdagmiddag is pastor Michiel Peeters van 15.00 tot 17.00 uur zonder afspraak te vinden op 'Maranatha' aan de Prof. Cobbenhagenlaan 19 (vlak naast het Sports center, vanaf de campus driehonderd meter richting centrum, aan de linkerkant).

Desgewenst kun je voor een individueel gesprek – op 'Maranatha' of op vrijdag in het Academia building – ook via de Student Desk een afspraak maken.

Bij noodsituaties kun je de pastor te allen tijde bereiken via telefoonnummer 06 - 1040 5358.

Maranatha-avonden

'Vol-menselijke vorming', daardoor onderscheidt, volgens de bedoeling van stichter Marinus Cobbenhagen, de Tilburgse Universiteit zich van de andere. In deze lijn organiseert het studentenpastoraat elke donderdagavond een culturele vormingsactiviteit in brede zin:

 • Film
 • Muziek
 • Literatuur of
 • Discussie over een thema.

De avond begint om 18.30 uur met een maaltijd op 'Maranatha' (Prof. Cobbenhagenlaan 19) waarvoor je je kunt inschrijven middels een e-mail, uiterlijk woensdag, naar maranathaevening@gmail.com

De bijdrage voor de maaltijd is 5 Euro.

Om ongeveer 19.45 uur begint de rest van het programma, waar je ook aan kunt deelnemen als je je niet hebt ingeschreven voor de maaltijd.

Kom gerust eens kijken op donderdagavond!

Het programma voor komende donderdag vind je in de vitrine voor de Maranathakerk en in Facebook-group ‘Tilburg University Chaplaincy’

School of community

Hoe kun je tijdens je studiejaren groeien als persoon, zonder te vervallen in eenzijdig specialisme of cynische afstandelijkheid? Wat is de relatie tussen mijn studie en de rest van mijn leven? Valt er iets zinnigs te zeggen over de uiteindelijke betekenis van het mens-zijn of is het slimmer daar maar niet aan te denken?

Deze en dergelijke vragen worden kritisch en systematisch aan de orde gesteld tijdens een wekelijkse 'School of community', elke dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur uur op 'Maranatha' (Prof. Cobbenhagenlaan 19). Loop binnen, je kunt zo meedoen.

CobbenhagenAvonden

Vier- à vijfmaal per jaar organiseert het studentenpastoraat een culturele avond voor de universitaire gemeenschap èn de Tilburgse samenleving.

Datum, tijd

 • zaterdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur
 • Kerk van studentenparochie Maranatha aan de Prof. Cobbenhagenlaan 19.
 • Na de lezing of presentatie is er een borrel.

De toegang is gratis.

Het programma is te vinden op www.cobbenhagenavonden.nl.

Studiedagen

Van dinsdag t/m donderdag is het studiedag bij Maranatha van 8:15 – 17:00 uur. Om 8:15 wordt begonnen met een ochtendgebed in de kerk. Er zijn twee koffie-/theepauzes en een lunchpauze. Breng zelf je lunchpakket mee en natuurlijk je eigen studieboeken en evt. laptop. Wifi is beschikbaar. 

Uiteraard is het ook mogelijk om “slechts” een deel van de dag bij te wonen, zodat deelname aan de colleges niet in het gedrang komt.

International Student Mass

De studentenpastor van Tilburg University is tevens pastoor van de in 1962 door bisschop Bekkers opgerichte katholieke studentenparochie 'Maranatha'.

Vieringen op zon- en feestdagen

Elke zondag (en tevens op 1 januari en op Hemelvaartsdag) is er om 17.00 uur een (eucharistie)viering voor studenten (de zogenaamde International Student Mass) in de 'ondergrondse kapel' van Maranatha – in het Engels, zodat ook de buitenlandse student kan meedoen.

Kerstmis en Pasen

Met Kerstmis is er op 24 december om 23.00 uur een Engelstalige Nachtmis en op de vooravond van Pasen is er om 21.30 uur een plechtige Paaswake.

Vieringen door de week

Op dinsdag en donderdag is er om 17.30 uur een eucharistieviering in het Engels en op woensdag om 17.30 uur en vrijdag om 8.15 uur een eucharistieviering in het Nederlands.

Bezoek en gebed

Verder is de 'Maranatha'-kerk aan Prof. Cobbenhagenlaan 19 dagelijks (behalve zaterdag) van 8.00 tot 18.00 geopend voor bezoek en gebed.

Oecumenisch ochtendgebed

Op dinsdag, woensdag en donderdag is er om 8.15 uur een oecumenisch ochtendgebed in het Engels (daarna koffie). 

Overige Sacramenten

Ook voor de andere sacramenten (boetesacrament, doop, huwelijk, ziekenzalving) kunnen leden van de universitaire gemeenschap te allen tijde een beroep doen op de pastor.

Kerstmis en Goede Week

Waar gaan Kerstmis en Pasen over? Hebben deze feesten die nog altijd het ritme bepalen van onze jaren, ons inhoudelijk iets te zeggen?

Kerstmis

Op woensdag in de week voor Kerstmis (19 december 2018) organiseert het studentenpastoraat een eenvoudig kerstmoment met meerstemmige èn samenzang-Kerstliederen uit verschillende tradities. Aanvang 12:45 uur in de Grote Foyer van het Cobbenhagengebouw

Pasen

En op Goede Vrijdag (19 april 2019) lopen we een Kruisweg op de campus. We beginnen om 14.00 uur bij Maranatha, Prof. Cobbenhagenlaan 19. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden.

Koor

De International Student Mass op zondag wordt muzikaal ondersteund door een meerstemmig koor met een mooi, internationaal repertoire. Houd je van zingen, kom dan naar een repetitie, die plaatsvindt elke zondag om 15.30 in de ontmoetingsruimte van Maranatha. Van harte welkom!

Overige activiteiten van het studentenpastoraat

Naast de genoemde activiteiten organiseert het studentenpastoraat:

 • een jaarlijkse excursie naar de St. Jan in 's-Hertogenbosch (9 februari 2019), naar het Kröller-Müller-museum op de Hoge Veluwe (22 september 2018) en naar Rome (28 december 201 2018 - 3 januari 2019);
 • een nachtelijke pelgrimage aan het eind van het academische jaar (29 - 30 juni 2019);
 • studieweekenden in de tentamenperioden (30 november - 1 december 2018, 10-12 mei 2019);
 • charitatieve activiteiten;
 • en nog veel meer.

Kom langs om te kijken wat er voor je te doen is.

De pastor op locatie

Ook als studentenvereniging, dispuut, studievereniging of studentenhuis kun je een beroep doen op de studentenpastor, bijvoorbeeld voor een lezing, gesprek op locatie, begeleiding van een excursie of een andere gemeenschapsvormende activiteit.

Gastvrije herberg

De ontmoetingsruimte van studentenkerk Maranatha staat regelmatig ter beschikking van activiteiten van gezelligheids- en studieverenigingen, disputen of andere geledingen van de universitaire gemeenschap. Informeer gerust naar de mogelijkheden.


Peeters, M.J.A.M.
Name mr.drs.lic. M.J.A.M. (Michiel) Peeters pr.
Division Academic Support
Student Development
Position Studentenpastor
Room A 104
Phone +31 13 466 4311
E-mail m.j.a.m.peeters@tilburguniversity.edu

Studentenpastor Michiel Peeters (1976) studeerde Slavische talen en Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Na een jaar werkzaam te zijn geweest op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag ging hij in 2001 naar Rome om filosofie en theologie te studeren.

Sinds 2007 is hij priester en van 2006 tot 2011 werkte hij in Rusland, eerst in Siberië en daarna in Moskou.

In 2011 kwam hij terug naar Nederland en sinds september 2012 is hij de studentenpastor van Tilburg University.

Meer weten

Studentenkerk 'Maranatha'

Prof. Cobbenhagenlaan 19

5037 DB  Tilburg

tel. 013 - 4675302 (bij pastorale noodgevallen: 06 - 10405358)

e-mail: studentenkerkmaranatha@gmail.com

Bankrekening: IBAN NL76INGB0001945054 t.n.v. 'Maranatha Parochie'