Contact voor studenten

Informatieschermen op de campus

Op de campus hangen ca. 30 informatieschermen (narrowcasting) waarover de afdeling External & Campus Communications van de divisie Marketing and Communications de redactie voert. We zetten deze schermen in voor communicatie voor studenten, profilering van de universiteit, evenementencommunicatie (academische zittingen, congressen) en calamiteiten.

Studentencommunicatie omvat alle communicatie naar studenten met betrekking tot studie, bijvoorbeeld roosterwijzigingen. Communicatie van studie- en studentenverenigingen valt hier niet onder. Voor deze doeleinden heeft TiGeAk schermen op de campus hangen.

Crisiscommunicatie (storingen, calamiteitmeldingen, meldingen van beveiliging) wordt op alle schermen getoond en kan andere boodschappen overschrijven.

Richtlijnen voor plaatsing van content

Meld minimaal één week voor de gewenste plaatsingsdatum je aanvraag via het narrowcasting formulier. Plaatsing van berichten is gratis, maar aan de opmaak via Studio zijn kosten verbonden.

Voor de plaatsing van content op narrowcasting gelden een aantal spelregels:

 • De boodschap van het bericht moet aansluiten bij de profilering van de universiteit en Tilburg University is de afzender van het bericht.
 • Het bericht moet relevant zijn voor zo goed als alle studenten en/of medewerkers van Tilburg University. Berichten die bijvoorbeeld toegespitst zijn op één School worden niet geplaatst.
 • Een bericht wordt maximaal twee weken achter elkaar vertoond. Als je een bericht wilt herhalen dient er minimaal zes weken tussen beide presentaties te zijn.
 • Afhankelijk van het aantal berichten kan de zendtijd per bericht variëren.
 • Let er goed op dat de auteursrechten voor een afbeelding geregeld zijn.
 • Aanlevering afbeelding alleen met .jpg extensie. Dus geen extensie .pdf, .png etc.
 • Maak je tekst kort en bondig. Maximaal 25 woorden inclusief plaats, tijd en URL.
 • Als je content in het Nederlands en het Engels(-Amerikaans) aanlevert, wordt alleen de Engelstalige versie geplaatst.
 • De naam 'Tilburg University' voluit schrijven en dus niet afkorten tot 'TiU'.
 • Bewegende afbeeldingen (animated gifs, videobestanden ed) kunnen niet geplaatst worden.
 • Sponsors van evenementen worden in principe niet vermeld.
 • Berichten met een (gedeeltelijk) commercieel karakter worden niet geplaatst.
 • Uitingen ter promotie van specifieke personen (bijvoorbeeld verkiezingen) worden niet geaccepteerd.
 • Promotie van evenementen zoals feesten, lustrumborrels etc. plaatsen we niet.
 • De redactie van de narrowcasting heeft het recht om aanvragen te weigeren of te wijzigen.

Opmaak narrowcasting

Het opmaken van de slides wordt verzorgd door STUDIO. Hier zijn kosten voor de aanvrager aan verbonden. Dien daarom altijd eerst een verzoek in via het formulier (met een voorgestelde tekst en afbeelding) voordat je de slide op laat maken. Maak je tekst kort en bondig, maximaal 25 woorden inclusief plaats, tijd en URL. Lever een foto voor aan als JPG-bestand met 1920 x 1080 pixels. Let er altijd op dat de auteursrechten voor een afbeelding geregeld zijn, dit is de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Nadat wij de aanvraag goedgekeurd hebben, kan de aanvraag doorgezet worden naar STUDIO waar de slide opgemaakt wordt.

narrowcasting variant 1

Het template voor de slides ziet er als volgt uit: Full screen afbeelding (1920 x 1080 pixels) met vaste tekstblokken. Er zijn verschillende varianten van de blokken. Het logo van de universiteit is onderin zichtbaar.


Schermen Sports Center

Het Sports Center beheert haar eigen schermen. Voor informatie over het plaatsen van berichten op de schermen in het Sports Center kun je een verzoek sturen naar scnarrowcasting@tilburguniversity.edu.

Richtlijnen voor aanlevering van content:

 • Voor een full screen afbeelding: 1920 x 1080 pixels met JPG-extensie.
 • Er kunnen foto's met tekst worden aangeleverd. Foto’s moeten liggend zijn.
 • Tekst: alleen Engelstalig.
 • Filmpjes zijn toegestaan. Het filmpje mag maximaal 1 minuut duren. Het moet een .H264 of MPEG4 bestand met resolutie 1020 x 1020 (Full HD) of 1280 x 720 (HD) zijn. Achter het filmpje mag geen geluid zitten.