Contact voor studenten

Informatieschermen op de campus

Heb je als studie- of studentenvereniging een boodschap die voor veel studenten van onze universiteit interessant is? Misschien kunnen we dan ook jouw boodschap op de informatieschermen zetten.

Studentencommunicatie op de informatieschermen (narrowcasting) omvat alle communicatie naar studenten met betrekking tot studie, bijvoorbeeld roosterwijzigingen, inschrijfdeadlines, aankondigingen van cursussen etc. Maar ook communicatie van studentenorganisaties als Asset, Intergrand etc. valt hieronder. Promotie van evenementen van studentenverenigingen, bijvoorbeeld feesten, lustrumborrels etc. plaatsen we in de regel alleen op de schermen in de cybercafés.

Op de campus hangen ca. 25 informatieschermen waarover de afdeling External & Campus Communications van de divisie Marketing and Communications de redactie voert. Er gelden wel een aantal richtlijnen voor het plaatsen van berichten (zie hieronder)

Berichten worden gratis geplaatst.

Het Sports Center beheert haar eigen schermen: meer informatie hierover vind je onderaan deze pagina.

Regels

Voor het gebruiken van de narrowcasting gelden een aantal regels:

  • Nieuwe berichten worden wekelijks in het systeem verwerkt.
  • Afhankelijk van het aantal berichten kan de zendtijd per bericht variëren.
  • De maximale looptijd van een bericht is twee weken.
  • Berichten met een (gedeeltelijk) commercieel karakter worden niet geplaatst.
  • Sponsors van evenementen worden in principe niet vermeld.
  • Uitingen ter promotie van specifieke personen (bijvoorbeeld verkiezingen) worden niet geaccepteerd.
  • De redactie van de narrowcasting heeft het recht om aanvragen te weigeren of te wijzigen.

Waar hangen de informatieschermen op de campus?

Waar hangen de schermen?
Plaats scherm Studenten-communica- tie Studenten-verenigingen Corporate nieuws/ events Adhoc, beveiliging, storingen
A: hoofdingang X X X
C: koffiekamer X X X
C: foyer (Aula) X X
C: zijkant CZ10 X X X
C: zijkant CZ115 X X X
D: cybercafé X X X X
D: foyer X X X
E: hoofdingang X X X X
G: cybercafé X X X X
K: in wachtruimte lift X X X X
K: videowall X X
K: foyer X X
L: Brabantcollectie X X X
L: cybercafé X X X X
L: hoofdingang X X X
L: balie X X X
L: verdieping 0 X X X
L: verdieping 1: NE X X X
L: verdieping 1: NW X X X
L: verdieping 2: NE X X X
L: verdieping 2: NW X X X
L: uitgang X X X
M: balie X X X
M: foyer X X X
P: cybercafé X X X X
p.a. Faculty Club X

Plaatsing op de schermen aanvragen

Stuur minimaal 4 werkdagen voor de gewenste plaatsingsdatum je aanvraag naar narrowcasting@tilburguniversity.edu. Voeg in je mail een korte tekst en eventueel een foto toe. Vermeld ook in welke periode je het bericht geplaatst wilt hebben en (eventueel) op welke schermen. Je krijgt bericht van de narrowcasting-redactie of je aanvraag geplaatst wordt.

Let goed op dat de auteursrechten voor de afbeelding geregeld zijn. Beperk het gebruik van tekst in een afbeelding. Bewegende afbeeldingen (animated gifs, videobestanden) worden niet ondersteund. De tekst mag in het Nederlands en/of Engels. Maak je tekst kort en bondig. Maximaal 25 woorden (inclusief plaats, tijd en URL). De afbeelding moet 627 x 425 of 1920 x 1080 pixels groot zijn. Andere maten kunnen een uitgerekt of versmallend beeld opleveren.

Opmaakvarianten narrowcasting

Er zijn diverse opmaakvarianten mogelijk. De redactie van de narrowcasting verzorgt de opmaak (m.u.v. variant 3) en bepaalt welke variant gebruikt wordt.


narrowcasting variant 1

Variant 1 Full screen afbeelding (1920 x 1080 pixels) met vaste tekstblokken. Er zijn verschillende varianten van de blokken. Het logo van de universiteit is onderin zichtbaar. Eventueel kan je hier een foto voor aanleveren (1920 x 1080 pixels).


narrowcasting variant 2

Variant 2  Alleen tekst op effen achtergrond. Het logo van de universiteit is onderin zichtbaar.

narrowcasting variant 3

Variant 3  Een full screen afbeelding met daarin tekst is 1920 x 1080 pixels. Dat moet dan wel professioneel in elkaar gezet zijn, zodat het er goed uit ziet (opmaak en opmaakkosten voor de aanvrager).


narrowcasting variant 4

Variant 4 Een aantal regels tekst aan de linkerkant en een afbeelding rechts. Het logo van de universiteit is bovenin zichtbaar.  De maximale grootte van de afbeelding is 627 x 425 pixels, max. 30 woorden.

Sports Center

Het Sports Center beheert haar eigen schermen. Voor informatie over het plaatsen van berichten op schermen in het Sports Center kun je een mail sturen naar scnarrowcasting@tilburguniversity.edu.

Opmaak:

  • Voor een full screen afbeelding: 1920 x 1080 pixels.
  • Er kunnen foto's met tekst worden aangeleverd. Foto’s moeten liggend zijn en worden aangeleverd als jpg. Tekst: alleen Engelstalig.
  • Filmpjes zijn toegestaan. Het filmpje mag maximaal 1 minuut duren. Het moet een .H264 of MPEG4 bestand met resolutie 1020 x 1020 (Full HD) of 1280 x 720 (HD) zijn. Achter het filmpje mag geen geluid zitten.