Social Sciences

Introductie Social and Behavioral Sciences (pre)master studenten

Voor de master, pre-master studenten en HBO aansluitprogramma's

Presentaties Program Introduction 28 augustus 2017

Tijdens de presenstatie van de onderwijscoördinator heb je uiteenlopende informatie gekregen over belangrijke onderwerpen die te maken hebben met (de start) van jouw studie. Je kunt deze informatie nogmaals bekijken in de presentatie van jouw opleiding:

Program Introduction 29 augustus 2017

De Program Introduction is bedoeld voor alle nieuwe studenten die aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences gaan studeren. De Program Introduction vindt plaats op dinsdag 29 augustus 2017 en is verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma. Om te weten hoe jouw programma er op dinsdag 29 augustus uitziet, klik je op de button Programma masters of Programma Pre-masters in de rechter kolom.

Let op:
HBO-studenten van Fontys die een aansluitingsprogramma (convenant) gaan volgen: voor de introductiebijeenkomst kies je voor programma van de pre-master Psychologie.

Campus Tour -  LET OP – dit geldt alleen voor master studenten

De Campus Tour - het laatste onderdeel van het programma – is facultatief. Deze is bedoeld voor studenten die hun bachelor niet bij Tilburg University maar elders hebben afgerond. Als je deel wilt nemen: meld je dan vóór 22 augustus 2017 aan. Stuur een mail naar de studievereniging van jouw opleiding onder vermelding van Campus Tour + de naam van de masteropleiding die je gaat volgen

Inschrijving

Zorg dat jouw inschrijving compleet en afgerond is!

Premaster studenten

Studenten die een premaster programma willen volgen moeten een verzoek tot toelating gedaan hebben bij de examencommissie TSB. Na goedkeuring van jouw toelatingsverzoek heb je een definitieve toelatingsbrief ontvangen waarmee je je inschrijving kunt afronden.

Daarnaast moet je je ook via Studielink inschrijven. Nieuwe studenten die van buiten Tilburg University komen, ontvangen van onze Student Administration een welkomstmail met daarin je TiU-username, - password en -e-mailadres. Niet ontvangen? Neem dan contact op met de Student Desk tel. 013 - 466 8000

Zolang je geen bewijs van inschrijving van de pre-masteropleiding hebt ontvangen, is de inschrijvingsprocedure nog niet afgerond. Houd daarom de inschrijf voortgang via Osiris Student goed in de gaten (inloggen kan vanaf eind juni), want zonder definitieve inschrijving kun je bijvoorbeeld geen tentamens afleggen.

Op de website vind je alle informatie over de inschrijfprocedure.

Master studenten

Studenten dienen zich voor de master via Studielink in te schrijven. Nieuwe studenten die van buiten Tilburg University komen, ontvangen van onze Student Administration een welkomstmail met daarin je TiU-username, - password en -e-mailadres. Niet ontvangen? Neem dan contact op met de Student Desk tel. 013 - 466 8000

Studenten die hun vorige opleiding niet bij TSB maar elders hebben afgerond, moeten naast de inschrijving in Studielink ook nog een toelatingsbrief van de examencommissie TSB ontvangen.

Zolang je geen bewijs van inschrijving van de masteropleiding hebt ontvangen, is de inschrijvingsprocedure nog niet afgerond. Houd daarom de inschrijf voortgang via Osiris Student goed in de gaten, want zonder definitieve inschrijving kun je bijvoorbeeld geen tentamens afleggen. Op de website vind je alle informatie over de inschrijfprocedure.

Studenten HBO aansluitprogramma’s Avans/Fontys

Studenten die via Avans of Fontys een aansluitingsprogramma (convenant) gaan volgen bij Tilburg University schrijven zich via Studielink gewoon in voor de HBO-opleiding die hij/zij volgt. Ook moet je het collegegeld betalen aan de HBO-instelling. De contactpersoon van je eigen onderwijsinstelling zal je aanmelden bij Tilburg University. Zie verder voor de procedure Inschrijving als Convenant bijvakstudent.

De TOP Week

Het Tilburg Orientation Program (TOP) verzorgt een kennismakingsweek voor alle nieuwe HBO- en WO-studenten in Tilburg. De TOP-week vindt plaats in de week voor de Program Introduction: van 21 t/m 25 augustus. Een ‘must’ als je snel wegwijs wilt worden in Tilburg!
Meer informatie over aanmelding en programma staat op de website: TOP week.

Studieverenigingen

Elke opleiding heeft een eigen studievereniging. Deze verenigingen organiseren allerlei studiegerichte activiteiten, zoals studieondersteuning, lezingen, excursies, praktijkoriëntaties, maar óók sociale activiteiten, zoals het introkamp, feesten en borrels. Je maakt kennis met de studievereniging tijdens de Program Introduction. Mocht je interesse hebben om lid t worden dan kun je alvast eens kijken bij:

Studieprogramma, roosters en studieboeken

Het rooster van jouw studieprogramma kun je vanaf 1 augustus vinden in de Elektronische Studiegids (ESG). Houd er rekening mee dat dit onder voorbehoud van wijzigingen is.
Via de optie Programma's en roosters kun je het onderwijsprogramma per opleiding opzoeken en het collegerooster bekijken. Per cursus tref je een beschrijving, de docent en de verplichte literatuur aan. Voor de volledige literatuurlijst klik je in jouw programmaoverzicht op de button Literatuurlijst.

De meeste studieverenigingen bieden studenten de mogelijkheid hun studieboeken centraal te bestellen en kunnen dan een aantrekkelijke korting op de winkelprijs bedingen.

Digitale Leeromgeving

Tilburg University gebruikt Blackboard als digitale leeromgeving. Via Blackboard heb je met één keer inloggen toegang tot allerlei informatie rondom jouw studie. Denk hierbij aan de cursussen waarvoor je je hebt ingeschreven, je college- en tentamenrooster, je individuele studiegids, e-mail, boeken die je hebt geleend of gereserveerd in de bibliotheek, nieuws van de faculteit en van je studievereniging.

Met je Tilburg University-gebruikersnaam en wachtwoord heb je toegang tot de digitale leeromgeving. We adviseren je te starten met het gebruiken van Blackboard zodra je je Tilburg University-gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen hebt en in ieder geval vóór de start van de introductiebijeenkomst.

Korte instructievideo’s en handleidingen zijn beschikbaar via de webpagina Digitale leeromgeving: instructievideo’s en handleidingen.

Vragen?

Veel informatie over zaken rondom jouw studie is te vinden via de kennisbanken:

Heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie en/of andere kwesties betreffende (de start van) het programma of jouw studie?
Neem dan contact op met de Student Desk – tel. 013 - 466 8000