Individuele studiekeuze- en loopbaanbegeleiding

Het uitgangspunt van onze dienstverlening op het gebied van studiekeuze- en loopbaanbegeleiding vormen de trainingen, workshops en het cv inloopspreekuur. Bij enkele workshops is individuele begeleiding als vervolg op de workshop mogelijk indien dit nog nodig is.

Mochten jouw specifieke vraag en situatie niet passen bij hulp in de vorm van een training, workshop of cv inloopspreekuur, bespreek dit dan met de medewerkers van de Student Desk. Zij bekijken of individuele begeleiding voor jou van toepassing is.

Jouw koers bepalen

Je krijgt maximaal vijf gesprekken van 45 minuten. Tijdens deze gesprekken ga je met een studiekeuze- en loopbaanadviseur in op jouw specifieke vragen. Samen met ons breng je in kaart wat je interesses zijn, je sterke en zwakke punten, je mogelijkheden en je wensen. Zo ontdek je wat voor jou de beste loopbaan of studiekeuzerichting is en wat je nu al zou kunnen doen om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Voor wie?

Studiekeuze- en loopbaanbegeleiding is er voor alle studenten van Tilburg University.

Ben je al afgestudeerd, maar nog werkzoekend, dan kun je tot een jaar na je afstuderen nog bij ons terecht. De medewerkers van de Student Desk kijken eerst samen met jou of jouw vraag en specifieke situatie past bij een van onze workshops of het cv inloopspreekuur. Is dit niet het geval, dan maken we een afspraak voor individuele begeleiding.

Kosten

De individuele begeleiding is gratis en staat los van de begeleiding die je kunt krijgen via workshops en trainingen. 

Een afspraak maken

Maak een afspraak met een studiekeuze- en loopbaanadviseur via de Student Desk (A301, route 14), telefonisch 013 - 466 8000 of via Ask Student Desk.