Trends op de arbeidsmarkt

Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Het is belangrijk dat je nu al op de hoogte bent van wat er op de arbeidsmarkt gebeurt. Welke eisen worden gesteld aan bepaalde functies? Voldoe je aan die eisen of is er ruimte voor verbetering? Het Student Career Services helpt je je koers te bepalen. We houden je op de hoogte van trends, vacatures en stages en wijzen je de weg naar evenementen en bedrijven.

Arbeidsmarktperspectief ROA

Het Researchcenter voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) doet jaarlijks een onderzoek naar de huidige en toekomstige arbeidsmarkt situatie van net afgestudeerden. In dit onderzoek wordt een beeld geschetst van de huidige en op de middellange termijn te verwachten arbeidsmarktontwikkelingen. Het ROA schetst de arbeidsmarktperspectieven voor de komende vijf jaar (tot 2020) onder andere om jongeren die nu voor hun studiekeuze staan inzicht te bieden in de verwachte arbeidsmarktsituatie na afstuderen.

Benieuwd hoe de prognoses zijn voor jouw opleidingsgebied? Lees verder in het gehele ROA rapport.

Korte samenvatting ROA onderzoek

Redelijke arbeidsmarktperspectieven voor wo’ers tot 2020

De zwaarste klappen van de economische crisis lijken achter de rug te zijn, maar de arbeidsmarktperspectieven zijn lang niet voor alle schoolverlaters rooskleurig. Dit heeft te maken met de stijgende arbeidsmarktinstroom van afgestudeerden vanuit hogere opleidingsniveaus, en het nog steeds grote reservoir aan kortdurig werklozen.

Gemiddeld zijn de verwachte perspectieven voor schoolverlaters redelijk voor wo-gediplomeerden. De vraag-aanbod verhoudingen op de arbeidsmarkt zijn gunstiger naarmate het opleidingsniveau hoger is: op wo-niveau worden goede tot zeer goede perspectieven verwacht voor 21% van de gediplomeerden.

De arbeidsmarktperspectieven tot 2020 verschillen sterk tussen de opleidingsrichtingen. De arbeidsmarktsituatie voor schoolverlaters met een diploma in zorg en welzijn zal de komende jaren naar verwachting ongunstig zijn, ongeacht het opleidingsniveau. Binnen deze opleidingsrichting zijn er wel nog redelijke perspectieven geschetst voor wo (dier)geneeskunde en tandheelkunde. Gediplomeerden uit het hbo en wo met een achtergrond in techniek, onderwijs of groen hebben goede arbeidsmarktperspectieven.

Meer informatie

Het CBS en het UVW hebben ook veel informatie over de arbeidsmarkt (pagina's openen in een nieuw scherm):