Academic Forum

Academic Forum is dé plaats voor uitwisseling en verdieping van actuele zaken die er in wetenschap, samenleving en mensenlevens toe doen. Uitgangspunt: de universiteit is méér dan een plek waar academische kennis en vaardigheden worden ontwikkeld. Academische vorming houdt méér in dan enkel kennisoverdracht. Minstens zo belangrijk is het vormen van jonge mensen om verantwoordelijke posities in de maatschappij in te nemen. Met oog voor het algemeen belang en met gevoel voor wie ze zijn en waarvoor ze staan.

Concrete invulling

Wat hoort bij een dergelijk uitgangspunt? Een onafhankelijke en interdisciplinaire blik op actuele maatschappelijke vraagstukken. Een blik die leidt tot verdiepende inzichten in de wereld en de verhouding van de mens tot de wereld. Het in de volle breedte stimuleren van talenten. En volop ruimte bieden voor ontmoeting van verschillende culturen en religies. Voor reflectie en voor levensbeschouwing. In dit verband organiseert Academic Forum symposia, debatten en kleinschalige uitwisselingen. Ook de organisatie van vaste programma’s – zoals de Campusdichterverkiezing, het ‘ Hartslagcafé’ en ‘Meet the world’ – is in handen van de afdeling. Bovendien treedt Academic Forum op als sparringpartner en adviseur, in het bijzonder waar het gaat om kwesties op het snijvlak van waarden en wetenschap.

Samenwerken?

Academic Forum hecht zeer aan initiatieven van studenten en zoekt bewust de samenwerking met studenten, universitaire medewerkers en andere belangstellenden. Deze samenwerking vindt al intensief plaats met studieverenigingen van verschillende faculteiten, met studentenverenigingen en met culturele verenigingen. Ook is er samenwerking met andere afdelingen binnen faculteiten en diensten en met partners in stad en land. Heb je zelf een idee voor een activiteit of wil je met ons samenwerken? Laat het ons hier weten.

Overige activiteiten

Naast het organiseren van symposia en debatten, heeft Academic Forum ook het beheer van het Zwijsengebouw en van Studentencentrum Esplanade onder haar hoede. Bovendien valt het 'Subsidiefonds Academic Forum' onder toezicht en beheer van de afdeling. Meer informatie vind je op de desbetreffende pagina's.

Nieuwsgierig naar het actuele programma van Academic Forum? Bekijk dan hier de agenda.