Bestuursbeurzen

Mededelingen


Aanvragen bestuursbeurzen: STAP 3 & 4 --- OPEN ---

Door middel van een bestuursbeurs geeft Tilburg University een teken van waardering aan de actieve studenten. Met het beschikbaar stellen van bestuursbeurzen streeft de universiteit twee doelen na:

  • het verder ontwikkelen van studenten op het gebied van bestuurlijke ervaring
  • vorm geven aan de beeldvorming en identiteit van Tilburg University en aansluiten bij de slogan 'Understanding society'.

Voorwaarden

  • Nadat de voorzitter de verdeling heeft doorgegeven, moet je zelf je persoonlijke gegevens doorgeven via een online betalingsformulier. De link van dit formulier ontvangen de voorzitters na beoordeling van de aanvraag.
  • Je kunt alleen een bestuursbeurs aanvragen wanneer je bestuurlijk actief bent geweest bij een aan Tilburg University verbonden vereniging of medezeggenschapsraad en officieel door het orgaan of de vereniging bent voorgedragen.
  • Je moet in je bestuursjaar minstens van september tot en met juni ingeschreven zijn geweest als voltijdstudent aan Tilburg University en collegegeld aan Tilburg University hebben betaald.
  • Actief in een opleidingscommissie? Dan geldt dat je het hele collegejaar lid moet zijn geweest om aanspraak te kunnen maken op een bestuursbeurs.
  • Je hoeft geen recht op studiefinanciering (meer) te hebben: ook buitenlandse studenten, HBO-doorstromers en alle voltijdstudenten komen in aanmerking, ongeacht het studiejaar. Alleen deeltijdstudenten zijn uitgesloten.
  • Per studiejaar kun je niet meer dan negen beurzen toegekend krijgen, met een maximum van 24 beurzen tijdens je hele studieperiode.
  • Je kunt alleen na afloop van het betreffende collegejaar je beurs aanvragen. Aanvragen over voorafgaande jaren worden niet meer in behandeling genomen.
  • Ben je bachelorstudent en volg je je opleiding voor het eerste jaar? Dan mogen je nevenactiviteiten niet ten koste gaan van je studievoortgang. Voor eerstejaars bachelorstudenten zijn daarom maximaal twee beurzen beschikbaar, met de voorwaarde dat tijdens het eerste jaar minimaal 42 studiepunten zijn behaald.

De officiële tekst is gepubliceerd in het Studentenstatuut, bijlage 2, Hoofdstuk 1, artikel 10 van het Profileringsfonds. De voorwaarden worden beschreven in Artikel 4.

Vergoedingen

De bestuursbeurs bestaat uit een vast bedrag van 300 euro per beurs/per maand. Tilburg University is verplicht aan de fiscus door te geven hoeveel je ontvangt. Over het bedrag dat je aan bestuursbeurs ontvangt dat méér is dan je maandelijkse prestatiebeurs (als je slechts recht hebt op een lening dan is dat dus het totaal bedrag) ben je belastingplichtig. Je moet dit dus doorgeven aan de belastingdienst. Als je belasting terugvraagt vanwege een bijbaantje, kan je bestuursbeurs daarop van invloed zijn. Voor meer informatie zie de website van de Belastingdienst.

Wanneer je zelf studiekosten wilt aftrekken of wanneer je ouders hun bijdrage aan jouw studiekosten aftrekken, telt de bestuursbeurs mee als inkomen. Het bedrag van de bestuursbeurs wordt dan afgetrokken van de studiekosten. Het bedrag dat je overhoudt is aftrekbaar. Met andere woorden: alleen het bedrag aan studiekosten bóven de bestuursbeurs is fiscaal aftrekbaar als buitengewone lasten. Vooral voor studenten zonder basisbeurs is dit van belang.

Het aantal bestuursmaanden voor de verschillende medezeggenschapsfuncties is gebaseerd op de werklast plus het vacatiegeld (dat is de vergoeding die je krijgt voor het uitvoeren van je bestuursfunctie) dat door de faculteit wordt uitgekeerd. Onderlinge verschillen worden door het vacatiegeld gecompenseerd.