Criteria verdeling bestuursbeurzen

De Commissie Bestuursbeurzen & Subsidies heeft voor elk domein criteria opgesteld om de verdeling van de beurzen transparant, eerlijk, uitvoerbaar en richtinggevend te maken. Voor deze verdeling geldt vanaf 2013/2014 het systeem van een vaste voet en een variabele voet. Daarnaast wordt er, op basis van aanvragen door verenigingen, 1%-beurzen en subsidie toegekend.

De vaste voet:

 • wordt per domein bepaald
 • is voor vaste bestuursfuncties (minimaal: voorzitter, secretaris en penningmeester)
 • is voor functies die officieel zijn vastgelegd bij de Kamer van Koophandel; deze personen die deze functies bekleden zijn aanspreekpunt van de verenigingen (namen doorgeven aan de Commissie Bestuursbeurzen & Subsidies) en eindverantwoordelijk voor het aanvragen en verdelen van de beurzen
 • verenigingen bepalen zelf de verdeling over het aantal personen (maximaal negen beurzen p.p.).

De variabele voet:

 • geldt voor activiteiten die niet in vaste voet zitten
 • kent criteria (vinklijst) ter beoordeling door de Commissie Bestuursbeurzen & Subsidies (per domein vastgesteld)
 • kent een puntensysteem (0-3), waarbij 1 punt maximaal 1 beurs is (het kan ook minder dan 1 beurs zijn)
 • geldt voor activiteiten die passen bij de doelen van de domeinen.

Het is de bedoeling van de Commissie Bestuursbeurzen & Subsidies om alle beurzen te verdelen. Zijn er binnen een jaar beurzen over, dan worden die verdeeld over de andere domeinen.

1%-beurzen en Subsidie:

De commissie Bestuursbeurzen & Subsidies heeft (beperkte) middelen tot het uitkeren van 1%-beurzen (voor innovatieve evenementen) en subsidies.

 • Toegekende subsidies zullen, als garantiesubsidie, worden uitgekeerd aan de vereniging.
 • Toegekende  1%-beurzen zullen aan de voorzitter worden uitgekeerd bovenop de toegekende bestuursbeurzen.

Meer weten? Neem contact op met jouw contactperson via de contactpagina.

Criteria per domein

Voor blok 1 (Medezeggenschap) geldt:

 • dat de verkozen positie bepalend is
 • dat er geen aanvullende criteria gelden
 • dat beurzen automatisch worden toegekend (volledig jaar in functie).

Voor de overige blokken/domeinen zijn de geldende criteria te downloaden via de pagina Downloads.