Criteria verdeling bestuursbeurzen

De Commissie Bestuursbeurzen heeft voor elk domein criteria opgesteld om de verdeling van de beurzen transparant, eerlijk, uitvoerbaar en richtinggevend te maken. Voor deze verdeling geldt vanaf 2013/2014 het systeem van een vaste voet en een variabele voet.

De vaste voet:

 • wordt per domein bepaald
 • is voor vaste bestuursfuncties (minimaal: voorzitter, secretaris en penningmeester)
 • is voor functies die officieel zijn vastgelegd bij de Kamer van Koophandel; deze personen die deze functies bekleden zijn aanspreekpunt van de verenigingen (namen doorgeven aan de CB) en eindverantwoordelijk voor het aanvragen en verdelen van de beurzen
 • verenigingen bepalen zelf de verdeling over het aantal personen (maximaal negen beurzen p.p.).

De variabele voet:

 • geldt voor activiteiten die niet in vaste voet zitten
 • kent criteria (vinklijst) ter beoordeling door de CB (per domein vastgesteld)
 • kent een puntensysteem (0-3), waarbij 1 punt maximaal 1 beurs is (het kan ook minder dan 1 beurs zijn)
 • geldt voor activiteiten die passen bij de doelen van de domeinen.

Het is de bedoeling van de Commissie Bestuursbeurzen om alle beurzen te verdelen. Zijn er binnen een jaar beurzen over, dan worden die binnen het blok verdeeld. Beurzen die dan nog altijd niet verdeeld zijn, worden voor een jaar geoormerkt binnen het domein/blok. Het is niet mogelijk beurzen over te hevelen naar een ander blok.

Criteria per domein

Voor blok 1 (Medezeggenschap) geldt:

 • dat de verkozen positie bepalend is
 • dat er geen aanvullende criteria gelden
 • dat beurzen automatisch worden toegekend (volledig jaar in functie).

Voor de overige blokken/domeinen zijn de geldende criteria hieronder te downloaden (downloads volgen).