Downloads

Criteria per domein

Download hier de criteria per domein.

Blanco aanvraagformulieren per domein

Presentatie CBS 2016-2017

Download hier de algemene presentatie van de Commissie Bestuursbeurzen & Subsidies. Deze is gegeven aan het begin van het collegejaar ter informatie.