Uitbetalen van bestuursbeurzen 2016- 2017

Er is dit jaar een nieuwe procedure ingesteld voor het uitbetalen van de bestuursbeurzen. We beginnen daarmee eerder dan vorig jaar en ook de route is iets anders. De voorzitters van de verenigingen krijgen van ons een mail met het overzicht van de beurzen die zijn toegekend. Daaraan is een berekening gekoppeld die laat zien hoe de behaalde punten resulteren in bestuursbeurzen.

Om het betalingsproces hierna zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij de voorzitters van de verenigingen een Excel sheet in te vullen (bijgevoegd bij de mail) met de namen van de studentbestuurders die recht hebben op bestuursbeurzen en het aantal beurzen dat zij dienen te ontvangen. We gebruiken deze informatie ter controle bij de betalingen. We sturen in dezelfde mail de voorzitters een link naar het betalingsformulier.

We vragen de voorzitters om die link door te sturen naar de bestuursleden en hen ook het aantal beurzen waar ze recht op hebben, te melden. Studentbestuurders moeten zelf het betalingsformulier invullen en ons toestemming geven om hun gegevens te gebruiken voor het uitbetalen. Dat is noodzakelijk omdat er sinds een jaar nieuwe regelgeving is m.b.t. de verstrekken van gegevens. Omdat we zorgvuldig met de uitbetalingen dienen om te gaan, vergelijken we de ingevulde betaalformulieren met de door de voorzitters ingevulde Excel sheets.

Als beide matchen dan kunnen wij tot betaling overgaan. Er is dus een belangrijke taak weggelegd voor de voorzitters. Wees alert: ben jij bestuurder en heb jij recht op een bestuursbeurs check dan bij je voorzitter of hij/zij de mail heeft ontvangen!!

Voorzitters vormen dus een belangrijke schakel in het geheel. Als alle gegevens snel bij ons binnen zijn, kan ook sneller worden overgegaan tot betaling!