Verdeling van bestuursbeurzen

Alle studie- en studentenverenigingen van Tilburg University zijn ingedeeld in domeinen. Per domein is een vastgesteld aantal maanden bestuursbeurs beschikbaar. De aantallen zijn door het College van Bestuur bepaald.

22 beurzen (1% voorafname) worden vrijgesteld voor innovatieve of eenmalige activiteiten die binnen één van de domeinen vallen en een toevoeging zijn op het bestaande aanbod.

De Commissie Bestuursbeurzen bepaalt het aantal beschikbare beurzen dat per vereniging toegekend wordt. Ten slotte bepaalt het bestuur van de vereniging hoe zij de beschikbare beurzen gaat verdelen over bestuur en andere actieve leden.


Verdeling bestuursbeurzen naar blok/domein
Domein Beschikbare beurzen
Blok 1 Medezeggenschap 210
Blok 2 Facultaire studieverenigingen 844
Blok 3 Studentensport 264 (25%)
Cultuur 105 (10%)
Gezelligheidsverenigingen 370 (35%)
Internationalisering 52 (5%)
Introductie 158 (15%)
Werk- en stagebemiddeling 105 (10%)
Innovatieve initiatieven 22 (1% voorafname)

Facultaire studieverenigingen

Voor blok 2 (het domein 'Facultaire studieverenigingen') worden de beschikbare bestuursbeurzen verdeeld naar rato van ingeschreven studenten:

Beschikbare bestuursbeurzen faculteiten

De verdeling van de bestuursbeurzen per vereniging wordt uiterlijk in juli bekend gemaakt.

Medezeggenschap

Voor studenten in een medezeggenschapsorgaan heeft de universiteitsraad vastgesteld hoeveel beurzen voor welke functie beschikbaar zijn, zoals staat weergegeven in onderstaand overzicht.

Orgaan Faculteit Aantal maanden p.p.
Opleidingscommissie TiSEM, TSB, TLS, TSHD, TST 1
Faculteitsraad TiSEM, TSB, TLS, TSHD, TST 2
Universiteitsraad Tilburg University 6

De lidmaatschapsgegevens worden door de onderwijsbureaus verstrekt, dit hoef je niet zelf door te geven. Zie verder de procedure uitbetaling vanaf stap 3.

Voor functies waarvoor maar één beurs beschikbaar is, wordt de bestuursbeurs alleen uitgekeerd aan het studentlid dat een heel collegejaar in het betreffende orgaan gezeten heeft. Bij meerdere maanden wordt naar rato van de zittingsperiode uitgekeerd.

Vragen? Neem dan contact op met jouw contactpersoon via de contactpagina