Nieuws en Agenda

Keuzegids Masters: 4 topopleidingen voor Tilburg University

De masteropleidingen die, volgens de normen van het CHOI (Centrum Hoger Onderwijs Instellingen, de uitgever van de Keuzegidsen www.choi.nl), in 2019 het predicaat ‘topopleiding’ mogen voeren, zijn de Research Master in Business, Ondernemingsrecht, Filosofie en de Research Master in Economics. Voor de eerste drie opleidingen geldt dat zij zich ook vorig jaar al topopleiding mochten noemen, terwijl dit kwaliteitszegel voor de Research Master in Economics nieuw is.

5 masters de beste in hun vakgebied

Dat masterstudenten van Tilburg University hun opleiding vaak goed beoordelen, blijkt ook uit het feit dat 5 (niet-unieke) masteropleidingen de eerste positie behalen in de ranking van hun vakgebied. Het gaat om de Research Master in Business (eveneens topopleiding), Quantitative Finance and Actuarial Sciences, Economics en de lerarenopleidingen Nederlands en Maatschappijwetenschappen.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Tineke Bennema via e-mail: persvoorlichters@tilburguniversity.edu en tel. 06 1967 8521. Voor meer informatie over de Keuzegids, zie www.keuzegids.org