Nieuws en Agenda

Opleiding dataspecialist onder naam Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

Start inschrijving universitaire studies Data Science Tilburg en Eindhoven

Studenten kunnen zich eind volgende week gaan inschrijven voor de nieuwe opleidingen Data Science van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven. Deze week is bekend geworden dat in september 2016 de eerste Nederlandse universitaire bachelorstudie Data Science van start gaat; dan start ook de masteropleiding Data Science Entrepreneurship in het voormalig klooster Mariënburg in ‘s-Hertogenbosch.

De Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft bepaald dat TU/e en Tilburg University de instellingstoets van de bachelor- en masteropleidingen behaald hebben en de opleidingen formeel geaccrediteerd. Voor het eerste academiejaar 2016-2017 mikken TU/e en Tilburg University op een 80-tal bachelor studenten en 40 deelnemers aan het masterprogramma.

Breed initiatief onder de naam JADS

De nieuwe studies maken deel uit van een bredere samenwerking tussen vier Brabantse partijen: de provincie Noord-Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch, Tilburg University en TU Eindhoven. Deze samenwerking wordt aangeduid met JADS, Jheronimus Academy of Data Science en omhelst naast onderwijs, de vestiging van een nieuwe Graduate School in het voormalig kloostergebouw Mariënburg, ook onderzoek op het gebied van data science en de opbouw van een ecosysteem met tal van bedrijven en organisaties in Brabant. Met dit laatste beogen de partijen een impuls te geven aan de kennisinfrastructuur en de internationale positionering van Brabant als Data Science Regio.

Logo Jheronimus Academy of Data Science

Jheronimus Bosch Academy

De samenwerkende partijen hebben gekozen om te verwijzen naar schilder Jheronimus Bosch. Hij ging de geschiedenis in als ‘den duvelmakere’ (de schepper van duivels) en als schilder van satirische voorstellingen, maar is vooral van betekenis als vernieuwer van de bestaande beeldtraditie. Hij gaf op vindingrijke wijze invulling aan bestaande motieven en bedacht een reeks van nieuwe composities. Jan Mengelers, collegevoorzitter TU/e: “Dit innovatieve vermogen vinden we terug in het data science initiatief. De samenwerking van enerzijds een technische universiteit in Eindhoven en anderzijds een mens- en maatschappij universiteit in Tilburg maken de aanpak en invulling uniek.”

“Het initiatief is van groot belang voor het bedrijfsleven, overheden en de regio, die staan te springen om wetenschappelijk opgeleide data scientists en laat zien dat onze universiteiten zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol, ”, stelt Koen Becking, collegevoorzitter van Tilburg University.

Data Science in opmars

Wereldwijd wordt dagelijks 2,5 terabyte aan data geproduceerd. Dat is de equivalent van vier stapels blue-ray discs, zo hoog als de Eiffeltoren. Die hoeveelheid gegevens is zo groot, dat de opslag, het beheer, het onderzoek, de interpretatie en het gebruik zeer complex is. 90% van de geproduceerde data is op dit moment nog ongestructureerd. Data science kan via het analyseren en interpreteren van die gegevens een wezenlijke bijdrage leveren in de verbetering van onder meer mobiliteit, afvalproblematiek, gezondheidszorg, veiligheid en de afstemming tussen marktvraag en -aanbod. Ook economische ontwikkelingen kunnen beter voorspeld worden.

Uit onderzoek van de Stichting de Nationale Denktank blijkt dat Nederland in 2018 een tekort van 8.000 dataspecialisten verwacht. Stakeholdersonderzoek in de regio Brainport geeft bovendien aan dat in Zuidoost-Brabant ieder jaar zeker 300 nieuwe data scientists gevraagd worden. Gedeputeerde Economische Zaken Bert Pauli over de samenwerking: “Juist vanuit het perspectief van werkgelegenheid en het ontstaan van een sterk‘ ecosysteem data science’ in de Brabantse regio is de provincie enthousiast deelnemer van JADS.”

Burgemeester Ton Rombouts van ’s-Hertogenbosch ziet in de komst van JADS grote meerwaarde voor de regio: “Nog niet eerder had de stad een universitaire opleiding. De komst van het instituut versterkt het vestigingsklimaat voor bedrijven, het onderwijsaanbod én het profiel van de stad. De opleiding is een prachtige invulling van het klooster Mariënburg, waar in het verleden ook decennia lang onderwijs is gegeven. Wij zijn daarom als stad trots dat wij een plaats mogen bieden aan de Jheronimus Academy of Data Science. Een regionale samenwerking als dit zie je in Nederland nog nergens”.

Alle informatie over JADS is hier te vinden.

Studenten kunnen zich vanaf medio april aanmelden via Studielink


Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerders van Eindhoven University of Technology, Barend Pelgrim: 06-28.78.27.89; email: b.j.g.pelgrim@tue.nl en van Tilburg University, Tineke Bennema: 06-19.67.85.21; email: c.e.bennema@uvt.nl