Nieuws en Agenda

Onderzoeksrapport en video seminar ‘Uitdagingen bij hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel’

Samen met INTERVICT heeft CoMensha het afgelopen jaar een drietal belangrijke onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Op woensdag 26 september zijn de bevindingen gedeeld en hebben Ina Hut (directeur Comensha) en Conny Rijken het onderzoeksrapport overhandigd aan Kees van der Burg, Directeur Generaal Langdurige Zorg, ministerie van VWS.

Lees hier het rapport van Carly Bollen, Catina de Groot, Gerry de Groot, Brian Oedayrajsingh Varma en Conny Rijken: Slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek: discrepantie tussen hulpvraag en zorgaanbod.

Bekijk de live stream van het seminar: